BANK BGŻ BNP PARIBAS – połączenie dwóch komplementarnych banków

Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska połączyły się, tworząc jedną z największych instytucji finansowych w Polsce – Bank BGŻ BNP Paribas. Dzięki połączeniu dwóch komplementarnych banków z międzynarodowej Grupy BNP Paribas powstał większy i silniejszy bank z ofertą dopasowaną do wszystkich grup klientów.  Połączenie nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. wraz z dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

„Formalne połączenie obu uzupełniających się banków oznacza powstanie nowej, silnej instytucji na polskim rynku. Bank BGŻ BNP Paribas czerpie z mocnych stron istniejącego już od 100 lat Banku BGŻ oraz BNP Paribas Banku Polska będącego od dawna częścią międzynarodowej grupy”mówi Józef Wancer, Prezes Banku BGŻ BNP Paribas. „W wyniku fuzji powstał bank uniwersalny, który dysponuje ofertą dopasowaną do potrzeb różnych grup klientów, w tym klientów indywidualnych, z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego”dodaje Józef Wancer.

„Powstanie Banku BGŻ BNP Paribas daje nam możliwość dalszego rozwoju na perspektywicznym rynku bankowym w Polsce. Wierzymy, że Polska będzie się nadal rozwijać w szybkim tempie, a nowy bank, dzięki wsparciu i międzynarodowemu doświadczeniu Grupy BNP Paribas, będzie lepiej służył polskiej gospodarce oraz zwiększał swoje udziały, oferując klientom produkty i usługi najwyższej jakości” – mówi zastępca Dyrektora Generalnego International Retail Banking BNP Paribas Jean-Paul Sabet, przewodniczący rady nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas. 

Połączenie nie wymaga od klientów dotychczasowego Banku BGŻ i byłego BNP Paribas Banku Polska żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z bankami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN. 

W najbliższych miesiącach planowany jest rebranding oraz ujednolicenie oferty Banku BGŻ BNP Paribas. Na obecnym etapie banki działają jeszcze pod odrębnymi markami Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Zgodnie z planem, do końca 2016 r. nastąpi połączenie operacyjne prowadzące do powstania jednolitej organizacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest siódmym co do wielkości bankiem w Polsce z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 miliarda złotych. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jednak obecnie – w związku z procesem połączenia – obrót jego akcjami jest zawieszony. Zamiarem Banku jest niezwłoczne złożenie odpowiednich wniosków do GPW i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami.

Wyniki Połączonego Banku w 2014 r. pro-forma

 

Aktywa 63,6 mld PLN
Depozyty 46,8 mld PLN (+22% vs 2013)
Kredyty 49,8 mld PLN (+14% vs 2013)
Przychody 2,4 mld PLN
Koszty/Dochody (C/I) 68%
Wynik brutto 349 mln PLN
Całkowity wymóg kapitałowy 13,63%

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas