Bank BNP Paribas ponownie na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych pod względem zarządzania różnorodnością i inkluzją

Bank BNP Paribas po raz czwarty z rzędu został zaliczony do pracodawców, którzy wyróżniają się dojrzałością w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu inkluzywnego środowiska pracy. W tym roku lista obejmuje 38 organizacji, które pomyślnie przeszły badanie Diversity IN Check przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Organizatorzy po raz pierwszy wskazali liderów – sześć firm, które osiągnęły najwyższą punktację, powyżej 80%. Wśród nich znalazł się Bank BNP Paribas.

– Cieszymy się, że już czwarty raz z rzędu Bank BNP Paribas jest w gronie wyróżnionych firm. To dla nas powód do dumy i jednocześnie cenna informacja zwrotna, która pomaga we wzrastaniu, monitorowaniu efektów podejmowanych działań i wyznaczaniu kolejnych priorytetów – mówi Małgorzata Petru, Menedżerka ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem oraz Diversity Officer w Banku BNP Paribas – Badanie Diversity IN Check ma bardzo istotne walory edukacyjne – uczy strategicznego i wielowymiarowego podejścia do tematyki D&I, tworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, a tym samym przyczynia się do budowania włączającego rynku pracy i spójności społecznej – dodaje Małgorzata Petru.

Bank BNP Paribas od lat wspiera i buduje różnorodność, uwzględniając potrzeby pracowników, dbając o dostępność dla wszystkich grup Klientów oraz angażując się w działania prospołeczne. Od 2016 roku jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Konsekwentnie realizuje podjęte w niej zobowiązania, zakazując dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmując działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności poprzez angażowanie pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Tegoroczna lista najbardziej zaawansowanych uczestników badania Diversity IN Check została ogłoszona 25 maja podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Badanie opiera się na kwestionariuszu, który obejmuje pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19. Uwzględnia międzynarodowe standardy i wytyczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, czy wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Badanie Diversity IN Check, które odbyło się w tym roku po raz drugi, jest kontynuacją wcześniejszej inicjatywy – Diversity & Inclusion Rating.

Więcej informacji o badaniu znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska