Bank BNP Paribas publikuje raport zintegrowany online za 2021 rok

Bank BNP Paribas po raz kolejny przedstawia kompleksowy obraz swojej działalności w raporcie integrującym wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG). Publikacja zawiera dane ujawnione w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy, Sprawozdania Finansowego oraz Raportu ESG. Bank BNP Paribas swoje wyniki niefinansowe raportuje już od 2011 roku, a po raz trzeci publikuje je w zintegrowanej, elektronicznej formie.

Raport w wersji cyfrowej umożliwia wygodny ogląd całej organizacji i jej dokonań w minionym okresie sprawozdawczym – od danych finansowych, działań biznesowych poprzez zrównoważone finanse po pozytywną bankowość. W najnowszym sprawozdaniu Bank BNP Paribas zwraca uwagę, że pomimo zmiennego otoczenia, wzmocnił w 2021 roku fundamenty wzrostu organicznego i poprawił rentowność działalności podstawowej. Odnotował także najwyższy dotychczas wzrost wolumenów sprzedaży kredytów, a liczba Klientów osiągnęła 4,1 miliona. Bank konsekwentnie realizuje strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Łączna wartość kredytów udzielonych dotychczas przez bank na projekty wspierające zrównoważony rozwój sięgnęła 6,6 mld zł, z czego aż 3,9 mld zł przypada na 2021 rok. Bank BNP Paribas przywiązuje dużą wagę do dostępności, m.in. dostosowując się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; stale rozwija rozwiązania cyfrowe, co potwierdza rosnąca liczba Klientów korzystających z kanałów zdalnych i liczba transakcji cyfrowych; stawia także na różnorodność, well-being i zaangażowanie społeczne swoich pracowników.

– Po raz kolejny udostępniamy podsumowanie naszych osiągnięć biznesowych, finansowych i z obszaru ESG w przystępnej cyfrowej formie. Nasz raport roczny online za 2021 rok prezentuje szeroką perspektywę działalności BNP Paribas Bank Polska – konsekwentny wzrost organiczny, solidne wyniki finansowe, rozwój oferty dla Klientów, a także wspieranie naszego otoczenia, środowiska naturalnego czy różnorodności. Przedstawienie danych zgodnie z regulacjami, międzynarodowymi standardami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi daje możliwość odbiorcom raportu na kompleksową analizę i ocenę banku – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas.

Po raz pierwszy wybrane wskaźniki niefinansowe zostały poddane weryfikacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez niezależnych audytorów.

– Raport zintegrowany jest efektem naszego strategicznego podejścia do prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonym rozwoju. W naszych działaniach w pełni włączamy kwestie ESG do modelu biznesowego, a jednym z głównych zobowiązań jest przyczynianie się do transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz etyczne i odpowiedzialne finansowanie Klientów i inwestycji. Raport w rzetelny sposób prezentuje nasze działania w tym zakresie i stanowi cenne źródło informacji dla szerokiego grona naszych interesariuszy: inwestorów, Klientów, pracowników, partnerów biznesowych, instytucji ustawodawczych i regulacyjnych – mówi Maria Krawczyńska, dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas.

Wybór zintegrowanej i elektronicznej formy publikacji wpisuje się w filar positive strategii GObeyond banku i jest wyrazem troski o środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: https://raportroczny.bnpparibas.pl/.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska