Bank Millennium kontynuuje finansowanie stypendiów dla najlepszych studentów portugalistyki

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camões przedłużyły współpracę na trzy kolejne lata akademickie. W ramach podpisanej umowy Bank w każdym roku obowiązywania umowy ufunduje stypendium dla najlepszego studenta lub studentki studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem naszej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões jest wspieranie edukacji najzdolniejszych studentów i studentek portugalistyki w Polsce. Poprzez ufundowanie stypendiów chcemy ułatwić im zdobywanie  międzykulturowych i międzynarodowych doświadczeń podczas kursów języka i kultury portugalskiej w Portugalii powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. Jako bank, którego głównym akcjonariuszem jest Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski, z radością wspieramy przedsięwzięcia promujące historię i kulturę Portugalii  w Polsce. Wiemy, że tego typu działania procentują w przyszłości, również w obszarze biznesu, który staje się ponadnarodowy i wymaga wysokiej wrażliwości kulturowe.  

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy odbyło się 10 października 2023 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Banku Millennium – Joao Bras Jorge, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Alojzy Nowak i Ambasador Portugalii w Warszawie – Jego Ekscelencja Luís Cabaço. Założeniem podpisanego na kolejne trzy lata akademickie  porozumienia jest wspieranie rozwoju i poszerzanie doświadczeń międzykulturowych polskich studentów, popularyzacja nauczania języka i kultury portugalskiej w Polsce oraz przyznawanie stypendiów naukowych umożliwiających naukę w Portugalii oraz nagradzanie najlepszych studentów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Bank Millennium funduje stypendia dla najlepszych studentów od 2013 roku.

Po raz kolejny z wielką satysfakcją przedłużyliśmy na kolejne trzy lata porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim, Bankiem Millennium i Instytutem Camões. Idea stypendium zrodziła się dzięki inicjatywie lektoratu, zorganizowanego przez Instytut Camõesa na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016. Powstałe w ten sposób partnerstwo stanowi cenny wkład w nauczanie i uczenie się języka oraz kultury portugalskiej na Wydziale Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu polskich studentów na uniwersyteckich c kierunkach portugalistycznych.

Z drugiej strony chciałbym podziękować Bankowi Millennium nie tylko za kontynuację porozumienia, lecz także za prawie dwukrotne zwiększenie wartości stypendium. Wsparcie to, oprócz umożliwienia zwycięskim studentom odbycia letniego kursu na portugalskim uniwersytecie, stwarza możliwość zapoczątkowania nowych projektów i wymian akademickich, które mogą wzmocnić i zacieśnić relacje między warszawską portugalistyką i portugalskimi uniwersytetami – podkreślił Ambasador Portugalii w Warszawie, Jego Ekscelencja Luís Cabaço.

W ostatnich latach wzrasta liczba studentów oraz pracowników naukowych odbywających kursy i staże w Portugalii oraz liczba osób z Portugalii kształcących się w Polsce. Pokazuje to, że nasza międzynarodowa współpraca rozwija się bardzo dobrze. Dziękuję za wspólne działania oraz wspieranie naszych studentów i pracowników w rozwoju naukowym – powiedział Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Z. Nowak

Instytut Camões, jest instytucją, której celem jest upowszechnianie nauczania języka i kultury portugalskiej za granicą oraz promocja języka portugalskiego, jako globalnego języka kultury.

ŹRÓDŁOBank Millennium