Bank Millennium – Roboty wrzuciły wyższy bieg

W Banku Millennium działa już kilkadziesiąt rozwiązań klasy RPA (ang. Robotic Process Automation), które do tej pory przeprocesowały ponad pół miliona spraw. Efekty ich działań odczuwają przede wszystkim klienci banku, którzy otrzymują szybciej decyzje kredytowe czy informacje o potrzebie uzupełnienia braków we wniosku i dokumentacji kredytowej. Różnice dostrzegają też pracownicy, którym roboty pomagają w powtarzalnych i masowych zadaniach.

Ogromny potencjał i potrzebę rozwoju automatyzacji dostrzegliśmy już kilka lat temu. To jeden z naszych sposobów na odciążenie pracowników, kierowanie ich do bardziej skomplikowanych zadań, a tym samym wzrost wydajności. W banku funkcjonuje doświadczone centrum kompetencyjne zlokalizowane w centralach we Wrocławiu i w Warszawie, w którym pracują zespoły analityków i deweloperów oraz liczna załoga robotów. Do dziś automaty wykonały w sumie ponad 500 tysięcy spraw. Liczba robotów i wykonywanych przez nie zadań dynamicznie rośnie – tylko w kwietniu br. odnotowaliśmy wzrost o 20%. #MilleRoboty to świetni, nadzwyczaj efektywni współpracownicy, którzy pracują samodzielnie i z niezmiennie wysoką jakością. Nad ich rozwojem i produktywnością czuwa specjalny Wydział Robotyzacji Procesów i Innowacji. – mówi Honorata Byczyńska, Dyrektor Departamentu Procesów.

Roboty pracują w banku w różnych departamentach, pomagając w codziennych zadaniach dotyczących m. in.:

  • procesów różnych produktów kredytowych, w tym kredytów hipotecznych
  • procesu rozliczania płatności w wewnętrznym systemie faktur i rozliczeń
  • wsparcia działania systemów antyfraudowych
  • podłączania polis ubezpieczeniowych do kredytów hipotecznych

Nowe rozwiązania pracują również na rzecz Millennium Leasing, gdzie wspierają weryfikację ofert dla klientów. Roboty wyręczają pracowników przy realizacji czynności powtarzalnych, technicznych, pozostawiając przestrzeń na zadania wymagające podejmowania decyzji czy wiedzy eksperckiej. Generują mierzalne korzyści dla klientów i przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej banku.

Plany wdrożeń do końca 2022 roku są bardzo ambitne, a roboty i ich twórcy są zdeterminowani, by je zrealizować. Wydział Robotyzacji Procesów i Innowacji, poza budową i wdrażaniem kolejnych automatów, pracuje nad stworzeniem nowych rozwiązań opierających się na ekstrakcji i interpretacji tekstu z dokumentów (OCR) oraz zaawansowanej analizie i wizualizacji danych procesowych z wykorzystaniem narzędzi Process Mining. Roboty i ich twórcy planują docierać do kolejnych obszarów banku związanych z obsługą procesów wewnętrznych (np. w HR) i automatyzować następne obszary biznesowe (np. windykację).

– Korzyści z robotyzacji procesów można rozpatrywać w kilku wymiarach. Po pierwsze automatyzując powtarzalne czynności uwalniamy czas i tworzymy przestrzeń na wykonywanie bardziej skomplikowanych i ambitnych zadań przez ludzi, co zwiększa ich satysfakcję z pracy. Ponadto roboty nie są ograniczone czasowo – pracują w banku 24 godziny, 7 dni w tygodniu, wykonując przy tym zadania zawsze w ten sam, zaprojektowany sposób, co przyczynia się do eliminacji błędów i poprawy jakości procesu. Dzięki temu robotyzacja już teraz stanowi jeden z podstawowych elementów transformacji cyfrowej w Banku Millennium – podsumowuje Maciej Skowroński, kierujący Wydziałem Robotyzacji Procesów i Innowacji w Departamencie Procesów.

ŹRÓDŁOBank Millennium S.A.