Bank Pekao daje ponad 0,5 mld zł finansowania na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie

Bank Pekao S.A. uczestniczy w międzynarodowym konsorcjum, które sfinansuje budowę linii tramwajowej w Krakowie. Łączny koszt projektu to ponad 1 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu jest największy i wynosi 571,6 mln zł. Obok Pekao realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przedsięwzięcie finansują Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Projekt zakłada wybudowanie do września 2025 roku i utrzymanie przez 20 lat linii tramwajowej w Krakowie w formule PPP. Jest to czwarty etap inwestycji KST (Kraków Szybki Tramwaj). W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura 4,5 km torów, w tym tunel o długości 1,2 km oraz infrastruktura towarzysząca (lokalna sieć drogowa, chodniki, ścieżki rowerowe). Stronami umowy oprócz instytucji finansujących są miasto Kraków oraz spółka celowa tureckiej grupy budowlanej Gulermak.

Dziś w Krakowie podpisana została umowa pomiędzy wszystkimi stronami transakcji. Nowa trasa połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 roku. Linia będzie częściowo pokrywać się z projektowanym Premetrem, czyli większym projektem szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego jaki powstaje w Krakowie. Według grupy Gulermak inwestycja to pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

– Finansowanie tej arcyciekawej inwestycji świetnie wpisuje się w naszą strategię zaangażowania w przyjazne środowisku projekty, a takim niewątpliwie jest szynowy transport publiczny, zwłaszcza w tak nowoczesnym wydaniu. Dodatkowo cieszy nas, że możemy brać udział w tak naprawdę unikalnej transakcji, bo to jeden z największych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Jest to pierwsza w Polsce transakcja finansowania komunikacji tramwajowej w formule PPP. Cieszy nas ogromnie fakt, iż nieprzerwanie od lat, Bank Pekao jest pionierem finansowania sektora publicznego, w tym zwłaszcza projektów komunikacji miejskiej: wprowadziliśmy na polski rynek pierwsze obligacje przychodowe w tym sektorze, pierwsze finansowanie w formule SPV, a teraz, wspólnie z EBI, EBOiR i PFR, przecieramy szlaki PPP. Gratulujemy miastu Kraków, iż doceniło walory tej struktury finansowania i będzie korzystało z nowej infrastruktury bez zaangażowania własnych środków budżetowych do momentu uruchomienia nowej linii tramwajowej – dodaje Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.