Bank Pekao S.A. opublikował Sustainable Finance Framework

Sektor finansowy ma do odegrania ważną rolę w tworzeniu zrównoważonej gospodarki i walce ze zmianami klimatu. Bank Pekao ponownie pokazuje, że chce być częścią tej transformacji i wspiera zrównoważony rozwój. W listopadzie opublikowany został Sustainable Finance Framework Banku Pekao, dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z obligacji wyemitowanych przez bank.

Bank Pekao od lat aktywnie działa na rynku zrównoważonych finansów, zarówno organizując zielone oraz zrównoważone emisje papierów dłużnych dla klientów, jak i występując w roli inwestora w takie obligacje. Teraz wkracza na ten rynek również jako emitent obligacji zielonych, podkreślając tym samym, jak istotne jest finansowanie transformacji w Polsce. To szansa dla klientów Banku Pekao na otrzymanie finansowania na zielone lub społeczne projekty oraz okazja dla inwestorów na inwestycje w zrównoważoną przyszłość.

Pekao chce pobudzać zmianę, wzmacniać pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo oraz finansować projekty, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uwzględniają Taksonomię UE. Sustainable Finance Framework jest narzędziem, które ułatwi realizację tych celów. Dokument ten precyzuje, na jakie projekty zostaną przeznaczone środki z wpływów z obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao. Wśród zdefiniowanych kategorii są m.in. energia odnawialna, ekologiczne budownictwo, efektywność energetyczna, a także dostęp do podstawowych usług.

Sustainable Finance Framework został przygotowany zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami opublikowanymi przez ICMA oraz LMA. Framework uzyskał także opinię niezależnej strony (SPO) wydaną przez Sustainalytics, która potwierdza jego wiarygodność i pozytywny wpływ.

Bank Pekao wzmacnia działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Świadczą o tym konkretne działania i projekty z ostatnich lat. W czerwcu 2021 ogłoszona została Strategia ESG na lata 2021-2024, w ramach której bank zobowiązał się do organizacji finansowania dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Sustainable Finance Framework jest kolejnym krokiem na tej drodze.

Więcej informacji na temat Sustainable Finance Framework Banku Pekao znajduje się na: https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/obligacje-i-oceny/sustainable-finance-framework.html

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.