Bank Pekao udziela zielonego finansowania firmie CARGOUNIT

Bank Pekao S.A. nie zwalnia tempa w zakresie zrównoważonego finansowania. Tym razem pełni funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń oraz jest znaczącym kredytodawcą przy opiewającej na łącznie 1,5 mld zł umowie kredytu konsorcjalnego dla firmy CARGOUNIT, lidera rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej.

CARGOUNIT podpisał umowę finansowania z konsorcjum 10 polskich i zachodnioeuropejskich instytucji na łączną kwotę 338 mln euro (1,5 mld zł) i termin zapadalności od 5 do 7 lat. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 157 mln zł.

Finansowanie obejmuje kredyt terminowy na refinansowanie istniejącego zadłużenia, kredyt rewolwingowy i kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupów lokomotyw spółki do 2026 r., w tym dostaw lokomotyw Vectron MS od Siemens Mobility. Finansowanie ma „zielony”, zrównoważony charakter i jest udzielone w formule Sustainability Linked Loan, którego oprocentowanie zależy od spełnienia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zapewni CARGOUNIT środki niezbędne do zakupu ok. 70 przyjaznych dla środowiska lokomotyw.

– W tego rodzaju transakcjach bierzemy udział ze szczególną przyjemnościąTo największe w historii polskich firm z sektora prywatnego finansowanie taboru kolejowego, które wspiera nowoczesny  niskoemisyjny transport i doskonale wpisuje się w naszą strategię ESG i plany banku w zakresie wspierania zielonych projektów – mówi Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.