Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły Plan Podziału i zawnioskują o zgodę KNF

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły dzisiaj Plan Podziału. Złożony zostanie także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na podział Deutsche Bank Polska. 

Intencją zarządu Banku Zachodniego WBK jest przeprowadzenie procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przy zachowaniu poszanowania interesów pracowników oraz klientów i zasad corporate governance. Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na
IVQ 2018 roku, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

 – Konsolidacja będzie korzystna dla klientów obydwu instytucji dzięki wzbogaceniu oferty produktowej, większej sieci dystrybucji oraz nowoczesnym i efektywnym modelom sprzedaży. Ten proces jest okazją do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości jakie płyną ze wsparcia międzynarodowej Grupy Santander. Stabilna pozycja i doświadczenia Banku Zachodniego WBK oraz dobra współpraca pomiędzy stronami zapewniają przeprowadzenie tej transakcji z sukcesem – mówi Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Bank Zachodni WBK to silna i stabilna instytucja finansowa. W 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,2 mld zł zysku netto. Suma aktywów wynosi 153 mld zł, a współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,69%, tj. powyżej wymogów regulatora, zapewniając bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

– Zarząd Banku Zachodniego WBK jest przekonany o pozytywnym wpływie transakcji na klientów i akcjonariuszy. Wzmocnimy w ten sposób nie tylko kompetencje w obsłudze klientów zamożnych i private banking, dla których chcemy rozwijać ofertę, model biznesowy w segmencie małych i średnich firm, a także ofertę dla wolnych zawodów. Połączenie globalnych rozwiązań i standardów Grupy Santander, z doświadczeniami Deutsche Bank Polska, pozwoli zaoferować klientom nowoczesne rozwiązania finansowe, które zwiększą satysfakcję ze współpracy z nami – powiedział Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.

Po uzyskaniu zgód regulacyjnych i korporacyjnych, bazując na doświadczeniach i kompetencjach obu banków, Bank Zachodni WBK wypracuje i dostarczy najlepsze rozwiązania dla klientów zapewniając poszerzoną ofertę produktów oraz jeszcze wyższą jakości świadczonych usług.

ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK