Bank Zachodni WBK: Dzięki eksporterom Polska rozwija się coraz szybciej. Program Rozwoju Eksportu ma pomóc polskim firmom w zdobywaniu nowych rynków

Za pięć lat polski eksport będzie odpowiedzialny za 60 proc. PKB. Bank Zachodni WBK przygotował Program Rozwoju Eksportu. Wraz z Google, kancelarią PwC, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz zajmującą się gromadzeniem informacji gospodarczych Grupą Bisnode będzie pomagał firmom w wejściu ze swymi wyrobami na rynki całego świata. 

BZ WBK zapowiada, że wsparcie, które przygotował, będzie bardzo szerokie. Obejmie nie tylko instrumenty finansowe, lecz także pomoc doradczą, opartą na możliwościach Grupy Santander, która jest właścicielem polskiego banku, a także wielką międzynarodową korporacją.

Staramy się rozwijać to wsparcie również w zakresie produktów niefinansowych i pozafinansowego wsparcia eksporterów i importerów mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Piotr Dylak, dyrektor ds. finansowania Banku Zachodniego WBK. Właśnie teraz rozpoczynamy duży program wsparcia eksportu, gdzie we współpracy z partnerami zewnętrznymi staramy się dostarczyć wartość dodaną. Taką jak np. pomoc w odnalezieniu potencjalnych odbiorców czy dostawców na rynkach zagranicznych czy duży pakiet informacji dla firm mówiący o tym, jak działać na tych rynkach.

Bank przygotował swój Program Rozwoju Eksportu z myślą o firmach planujących rozszerzenie swojej działalności o kolejne rynki. Celem tej inicjatywy ma być wskazanie im możliwości związanych z eksportem towarów i usług.

W tym programie koncentrujemy się na klientach korporacyjnych, czyli takich średnich i większych polskich przedsiębiorcach i do nich ten program jest adresowany – informuje Piotr Dylak. Startujemy z cyklem 12 konferencji w całej Polsce skierowanych do importerów, eksporterów, ponieważ chcemy dać tym firmom bardzo duże wsparcie merytoryczne.

Analitycy Banku Zachodniego WBK oceniają, że już w tym roku polski eksport wzrośnie w ujęciu rocznym o 10 proc. To by oznaczało, że dynamika wzrostu będzie dwukrotnie wyższa niż w roku 2014, gdy wartość eksportu przekroczyła 163 mld dolarów. Bank przypomina, że jeszcze 20 lat temu udział eksportu w PKB Polski wynosił 20 proc, a w ubiegłym roku stanowił już połowę Produktu Krajowego Brutto. Eksperci Banku uważają, że za pięć lat będzie on odpowiedzialny za 60 proc. polskiego PKB.

Ten program traktujemy strategicznie, jest on zakrojony na 2-3 lata – podkreśla dyrektor ds. finansowania Banku Zachodniego WBK. To też jest tak, że to, co teraz robimy, z czym startujemy, to jest tylko pierwsza część zaplanowanego na zdecydowanie dłuższy okres programu. Są takie rynki, gdzie mamy niewątpliwie bardzo duży know-how i bardzo dużą przewagę wynikającą z tego, że właśnie jesteśmy tam jako Grupa Santander. I są to takie rynki, jak Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia czy tak oczywiste rynki, jak Ameryka Łacińska.

Bank Zachodni WBK wysoko ocenia potencjał polskich eksporterów i jak zaznacza Piotr Dylak nie uważa, by ograniczali się oni tylko do tych bardziej znanych rynków.

Widzimy, że są takie kierunki, które są bardzo istotne dla polskich firm, szczególnie tych bardzo dynamicznie się rozwijających, jak chociażby kraje arabskie. Myślę, że tutaj próbujemy skupić w jednym miejscu wiele rozwiązań, tych, które robili nasi partnerzy, i tych, które robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Ministerstwo Gospodarki, które objęło nawet patronatem nasz program. 

źródło: Newseria