„Bezpieczny kredyt 2%” w BOŚ od 6 września

Bank Ochrony Środowiska włącza do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2%” w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Klienci banku zainteresowani ofertą kredytu mieszkaniowego z dopłatą będą mogli składać wnioski w oddziałach BOŚ lub poprzez pośredników od 6 września br. 

Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z oferty „Bezpieczny kredyt 2%”, będą mogli liczyć na szereg korzyści związanych z finansowaniem zakupu nieruchomości. Do najważniejszych z nich należą dopłaty do odsetek przez pierwsze 10 lat trwania umowy, co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe raty do spłaty w porównaniu z regularną ofertą rynkową, tym samym zwiększając dostępność kredytu. Istotną zaletą tej oferty jest także stałe oprocentowanie, które ułatwia zarządzenie domowymi finansami, budując poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Złożenie wniosku kredytowego w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” będzie możliwe bezpośrednio w oddziałach BOŚ lub poprzez współpracujących z bankiem pośredników kredytowych.

Z oferty „Bezpieczny kredyt 2%” mogą skorzystać małżeństwa, pary wychowujące co najmniej jedno dziecko, samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia. W przypadku małżeństw i par, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób. „Bezpieczny kredyt 2%” jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Maksymalna wysokość kredytu, o jaki można wnioskować, wynosi 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców. Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Z programu „Bezpieczny kredyt 2%” można również skorzystać w celu dokończenia domu, pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie, tak aby oprocentowanie kredytu wynosiło 2% w pierwszym okresie odsetkowym. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do zamieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładu własnego nie można finansować innym kredytem lub pożyczką.

Klienci, którzy nie posiadają wkładu własnego lub wynosi on mniej niż 20% wartości nieruchomości i innych wydatków będących przedmiotem umowy kredytowej, mogą natomiast liczyć na gwarancję udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej maksymalna wartość wynosi 100 tys. zł.

Więcej informacji na temat programu „Bezpieczny kredyt 2%” można znaleźć na stronie: https://www.bosbank.pl/lp/bezpieczny-kredyt/

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska