BGK Partnerem Wdrażającym dla KE przy CEF Alternative Fuel Infrastructure Facility

Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje swoje działania dotyczące wspierania zrównoważonego rozwoju infrastruktury oraz wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Polski bank rozwoju po raz drugi wystąpi w roli Partnera Wdrażającego dla instrumentu wsparcia Unii Europejskiej wprowadzanego w związku z Programem Łącząc Europę. 
30 listopada 2021 r. BGK podpisał umowę administracyjną z Komisją Europejską i będzie na jej podstawie wdrażał instrument wsparcia pn. The Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF AFIF). Pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską zasilą inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport. Wsparcie dotyczy projektów wpływających na rozwój infrastruktury transportowej związanej z wykorzystaniem paliw alternatywnych (takich jak wodór, energia elektryczna oraz LNG). O bezzwrotne wsparcie UE będzie można się ubiegać w latach 2021-2023, a pula dostępnych środków z CEF AFIF wynosi 1,2 mld euro.
– BGK zakłada, że nowy instrument CEF oraz dalsze działania banku istotnie wpłyną na rozwój krajowego rynku transportu zeroemisyjnego opartego na wodorze i prądzie. To przełoży się na wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który jest misją BGK. Bank prowadzi już rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani ubieganiem się o dotacje z CEF 2 AFIF dla swoich projektów oraz o kredyt inwestycyjny BGK – komentuje Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Poprzednia edycja tego instrumentu przyniosła efekt w postaci bezzwrotnego wsparcia finansowego z Komisji Europejskiej dla realizacji projektu PKN ORLEN „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)”, zakładającego m.in. budowę jednych z pierwszych w Polsce stacji tankowania samochodów napędzanych wodorem. Projekt przewiduje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz stacji mobilnej we Włocławku. Projekt jest jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który zakwalifikował się do programu CEF TBF.  BGK, jako Partner Wdrażający wspierał PKN ORLEN w procesie aplikowania o dotacje, współpracując z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz udzielił PKN ORLEN kredytu inwestycyjnego.
ŹRÓDŁOBGK