BGK przedłuża szczególne warunki gwarancji de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przedłuża okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli dalej z nich korzystać na preferencyjnych zasadach do 31 grudnia 2023 roku.

Gwarancja de minimis to zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę.  Szczególne warunki udzielenia gwarancji de minimis były odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19, a następnie rosyjską agresją na Ukrainę. Miały ułatwić firmom dostęp do finansowania oraz pomóc im utrzymać płynność finansową. Z badań Departamentu Badań i Analiz BGK ,,Efekty programu gwarancji de minimis” wynika, że aż 72 proc. przedsiębiorców uważa, że gwarancje pomogły im przetrwać kryzys. Obecnie BGK, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów,  przedłuża okres obowiązywania tych warunków, by ułatwić rozwój przedsiębiorczości i tym samym wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

„Gwarancje de minimis dają szansę przedsiębiorcom na łatwiejsze zabezpieczenie transakcji kredytowych i są jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Przez ostatnią dekadę wsparliśmy nimi ponad 253 tys. przedsiębiorców, którzy zabezpieczyli gwarancjami de minimis  kredyty o wartości 274 mld zł. Nadal jednym z głównych celów BGK na najbliższe lata jest rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Monitorujemy postępujące zmiany na bardzo dynamicznym rynku i dopasowujemy nasze programy pomocowe do potrzeb przedsiębiorców – dzięki temu BGK wspiera ich działalność systemowo od ponad 10 lat” – mówi Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu BGK.

Gwarancje de minimis zabezpieczają spłatę kredytów obrotowych lub inwestycyjnych udzielonych mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom przez banki kredytujące. Kredyty nimi zabezpieczone  mogą być przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Szczególne warunki gwarancji de minimis, które obecnie zostają przedłużone do końca 2023 roku to:

  • podwyższony zakres gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu;
  • rezygnacja z opłaty prowizyjnej;
  • zwiększona maksymalna kwota gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (uwzględniając limity pomocy de minimis);
  • wydłużony maksymalny okres trwania gwarancji: w przypadku kredytu obrotowego gwarancja może być udzielona do 75 miesięcy (z 27 miesięcy), a inwestycyjnego do 120 miesięcy (z 99 miesięcy).

Więcej informacji o szczegółowych warunkach gwarancji de minimis znajduje się na stronie: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

ŹRÓDŁOBGK