Białe certyfikaty – zysk dla firm i korzyści dla środowiska

Bank BNP Paribas, jako lider zrównoważonego rozwoju, od lat wspiera przedsiębiorstwa w realizacji projektów mających na celu poprawę ich efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska. Od teraz, wspólnie z partnerem, firmą VIVERNO, ułatwia także proces zdobycia “białych certyfikatów” – świadectw efektywności energetycznej, dzięki którym innowacyjne firmy mogą zyskać dodatkowe finansowanie dla swoich energooszczędnych projektów. Takie inwestycje wpływają także na redukcję kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa oraz przynoszą korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, oszczędność zasobów naturalnych i ograniczanie negatywnego wpływu na klimat.

– Rządy i instytucje regulacyjne na całym świecie wprowadzają przepisy i wytyczne dotyczące raportowania ESG, które już niebawem będą nakładały na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bank BNP Paribas wychodzi naprzeciw tym zmianom i chce przygotować na nie swoich Klientów. Naszym celem jest nie tylko świadczenie usług finansowych, ale także edukacja i informowanie naszych Klientów o dostępnych dla nich mechanizmach wsparcia. Dążymy do zwiększenia świadomości społecznej oraz promowania rozwiązań takich jak “białe certyfikaty”, które przynoszą korzyści zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska. Stawiamy sobie za cel wspieranie transformacji energetycznej i ekologicznej przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im odpowiednich narzędzi i rozwiązań – mówi Adam Hirny, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej w Banku BNP Paribas.

Białe certyfikaty energetyczne – co to jest?

„Białe certyfikaty” to świadectwa efektywności energetycznej, promujące inwestycje skutkujące oszczędzaniem energii. Są wydawane firmom przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Do najpopularniejszych inwestycji, za które można zdobyć „białe certyfikaty”, należą wymiana i modernizacja kotłów, modernizacja systemów chłodzenia, wymiana oświetlenia na technologię LED, instalacja systemów odzysku energii, termomodernizacja czy modernizacja procesów technologicznych.

Jakie korzyści płyną dla firm z posiadania „białego certyfikatu”?

Z „białego certyfikatu” wynikają prawa majątkowe o realnej wartości pieniężnej. Można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Kupują je przede wszystkim podmioty, które mają obowiązek corocznego przedstawienia Prezesowi URE określonej liczby certyfikatów w celu ich umorzenia. Są to między innymi firmy zajmujące się handlem energią (tzw. spółki obrotu). Dzięki sprzedaży „białych certyfikatów”, przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoje przychody lub pokryć koszty inwestycji. Nie istnieje żadna górna granica wsparcia wynikającego z ich sprzedaży. Im większa oszczędność energii w projekcie, tym wyższa kwota, jaką firma może zdobyć ze sprzedaży certyfikatów. Jest to więc dodatkowa zachęta dla firm do realizacji energooszczędnych inwestycji.

Projekty związane z efektywnością energetyczną, za które przyznawane są “białe certyfikaty”, mogą pomóc firmom także w znaczącej redukcji kosztów operacyjnych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, przedsiębiorstwa obniżają rachunki za energię. To z kolei przyczynia się do zwiększenia ich rentowności i konkurencyjności na rynku.

Inwestycje w energooszczędność = korzyści dla środowiska

Projekty wspierane przez “białe certyfikaty” przynoszą korzyści także dla środowiska. Dzięki mniejszemu zużyciu energii pierwotnej w przedsiębiorstwach, udaje się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, które są głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych. Poprzez efektywniejsze wykorzystanie energii w ramach projektów z “białymi certyfikatami”, można ograniczyć zużycie surowców naturalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. To z kolei prowadzi do spowolnienia wyczerpywania nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Kluczowe etapy na drodze do uzyskania „białego certyfikatu”

Proces ubiegania się o przyznanie „białego certyfikatu” rozpoczyna się dla przedsiębiorstwa od audytu efektywności energetycznej, który potwierdza przewidywane oszczędności wynikające z realizacji projektu. Bank BNP Paribas, w ramach wsparcia dla swoich Klientów w tym obszarze, wybrał kilku wyspecjalizowanych w tym zakresie partnerów, m.in. firmę VIVERNO, pierwszego w Polsce akredytowanego dostawcą usług CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. CDP to jedna z najbardziej wiarygodnych międzynarodowych organizacji non-profit zajmującą się analizą danych ryzyka środowiskowego. Partner banku, oprócz audytu, pomaga Klientom także w złożeniu wniosku o wydanie „białych certyfikatów” do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Po złożeniu wniosku, przedsiębiorstwo przystępuje do jej realizacji. Wspólnie z Partnerem banku przeprowadza audyt wykonawczy, który potwierdza osiągnięcie deklarowanych oszczędności energetycznych. Następnie dokumenty zostają dostarczone do URE. Ostatnim etapem jest ustalenie warunków współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. Pozytywna opinia Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotycząca przyznania “białych certyfikatów” otwiera przedsiębiorcom możliwość ich sprzedaży na TGE.

– Dzięki tej partnerskiej współpracy zapewniamy Klientom Biznesowym prostą i wygodną ścieżkę do realizacji inwestycji, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej w ich firmach i zdobycie „białych certyfikatów”, a przy tym uzyskać dodatkowy przychód. Od finansowania inwestycji, poprzez złożenie wniosku do URE, aż po audyt powykonawczy, naszym celem jest pełne wsparcie biznesu na każdym etapie projektu. Firmy mają możliwość skorzystania z dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań finansowych. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do zwiększenia zainteresowania inwestycjami w energooszczędność, a tym samym zadziała wspierająco na rzecz realizacji celów klimatycznych – mówi Marta Mocha, ekspertka ds. transformacji energetycznej w Banku BNP Paribas.

– Aby skutecznie pozyskać „białe certyfikaty”, kluczową kwestią jest czas. Wniosek do URE należy złożyć przed powstaniem wiążącego zobowiązania do realizacji inwestycji, takiego jak podpisanie umowy z wykonawcą czy zamówienie maszyn i urządzeń. Mamy nadzieje, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli na edukację przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskania środków na tego rodzaju inwestycje. Na tym jednak nie poprzestajemy: oprócz waloru informacyjnego, przeprowadzamy firmy  przez cały proces i realnie pozyskujemy dodatkowe finansowanie. To podręcznikowy przykład łączenia celów biznesowych i klimatycznych. Najtańsza i jednocześnie najlepsza dla środowiska energia to taka, której nie zużywamy, co sprawia, że efektywność energetyczna jest priorytetem w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem  – podsumowuje Jakub Włodarczyk, prezes zarządu VIVERNO.

Jak bank, może pomóc firmie w byciu „bardziej zieloną”?

Klienci Banku BNP Paribas, zainteresowani ekologicznymi projektami, mogą skorzystać z szerokiego wachlarza produktów kredytowych, w tym również takich, których marża powiązana jest z poprawą ratingu ESG lub postępem w realizacji celów ESG. Są to między innymi ESG Rating-Linked Loan czy Sustainability-Linked Loan. W Banku BNP Paribas działa również Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Komercyjnych. W ramach programu bank oferuje firmom usługę przygotowania dokumentacji audytów energetycznych, ekspertyz energetycznych oraz dodatkowej dokumentacji technicznej. Klient, zainteresowany taką usługą, może uzyskać dofinansowanie 90% kosztu brutto usługi w ramach inicjatywy ELENA programu unijnego HORYZONT 2020. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: Eko firma z zyskiem – BNP Paribas Bank Polska S.A.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska