BOŚ członkiem United Nations Global Compact

Bank Ochrony Środowiska dołączył do inicjatywy ONZ, skupiającej światowych liderów zrównoważonego biznesu.

Bank Ochrony Środowiska od 30 lat działa na rzecz dbałości o środowisko naturalne, transformacji energetycznej w kierunku zielonych rozwiązań, a także dla rozwoju polskiej gospodarki w zrównoważonym kierunku. Jednym z kolejnych działań wpisujących się w zieloną misję banku jest dołączenie do United Nations Global Compact. To największa na świecie inicjatywa, która łączy liderów zrównoważonego biznesu. Od momentu powołania działa na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz poprawy rynku pracy. Organizacja zrzesza ponad 14 tys. członków z całego świata i współpracuje z rządami, NGO, firmami i instytucjami.

— Nasza przynależność do United Nations Global Compact to naturalna konsekwencja ogółu naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od lat wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami w ramach rozmaitych spotkań, konferencji i organizacji. Chcemy wiedzieć więcej i dzielić się tą wiedzą, którą już mamy by skuteczniej działać na rzecz zielonej rewolucji. Dlatego też w tym roku jako BOŚ ogłosiliśmy naszą pierwszą strategię ESG, która znacząco rozszerza pakiet działań za pomocą których chcemy jeszcze mocniej odpowiadać na problemy i wyzwania dzisiejszego świata. — powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

W ramach strategii ESG BOŚ  wyraźnie postawił na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. Bank założył, że do 2023 osiągnie wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do poziomu 50%, przy poziomie 36% na koniec 2020r. Jednocześnie BOŚ ogranicza finansowanie inwestycji opartych na paliwach kopalnych, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną.

W ramach strategii ESG BOŚ zawarł również zobowiązania dotyczące swojej własnej działalności, zakładając cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030r. Bank m.in. zadeklarował, że do końca przyszłego roku chce korzystać z energii elektrycznej wytworzonej wyłącznie z OZE.

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, do podjęcia działań na rzecz ludzi i środowiska, aby stworzyć świat, do którego wszyscy powinni dążyć. Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad UN Global Compact. Jego celem jest zagwarantowanie i pogłębienie zobowiązań, zadbanie o rzetelność realizacji zasad oraz stworzenie bogatej skarbnicy praktyk korporacyjnych stanowiących fundament do ciągłego doskonalenia.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska