Branża doradztwa finansowego w I kwartale 2016 r.

Pierwszy kwartał 2016 r. był intensywnym okresem pracy dla doradców zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego. Na rynku kredytów hipotecznych panował wzmożony ruch związany z wyczerpywaniem się budżetu programu MdM. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie kredytami gotówkowymi, których sprzedaż, w stosunku do poprzedniego kwartału, zwiększyła się aż o 13%. Na początku roku również przedsiębiorcy odważniej sięgnęli po zewnętrzne finansowanie, co przełożyło się na wzrost sprzedaży kredytów dla firm o 7%.

Wyścig po dopłaty z MdM

Mimo że początek roku zwykle jest okresem dość spokojnym na rynku nieruchomości, Polacy bardzo chętnie sięgali po kredyty hipoteczne, zwłaszcza te z rządową dopłatą w ramach MdM. Firmy zrzeszone w ZFDF pośredniczyły w udzieleniu aż 3,5 mld złotych takiego finansowania. To niemal o 8% większa suma od tej uzyskanej 12 miesięcy temu.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Początek roku zwykle przynosi spowolnienie na rynku nieruchomości. W tym roku było podobnie. Wyjątkiem były kredyty udzielane w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. W marcu zainteresowanie nimi było najwyższe w historii. Zarezerwowano wtedy środki na dopłaty w kwocie ponad 200 mln zł, co doprowadziło do wyczerpania tegorocznej puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. W II kwartale pogoda zwykle bardziej sprzyja poszukiwaniu mieszkania. Poza tym sprzedaż nadal będą wspierały niskie stopy procentowe oraz korzystna sytuacja na rynku pracy. Jednak wyczerpanie tegorocznych dopłat z MdM prawdopodobnie spowoduje, że wartość udzielanych kredytów hipotecznych będzie niższa niż przed rokiem.

Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFDF.png

Przemysław Guberow, Wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Open Finance SA: – To był dobry początek roku dla rynku kredytów hipotecznych. Klienci mimo kilku zmian w przepisach (np. podwyższony wkład własny) nadal bardzo interesują się kupnem własnego „M”. Sytuacji tej nie pogorszyło nawet wyczerpanie się tegorocznego budżetu programu MdM. Pojawiło się bowiem wielu Klientów zainteresowanych zaciągnięciem kredytu już na lata 2017 i 2018. W marcu wykorzystanie środków na 2017 r. wyniosło 36,6 mln. Należy przewidywać, że pula przyszłorocznych pieniędzy, którą można zarezerwować przed styczniem, również zostanie wyczerpana przed terminem. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie klientów programem MdM może to nastąpić nawet w okolicach lipca.   

Sprzedaż produktów inwestycyjnych

Firmy doradztwa finansowego należące do ZFDF w I kwartale 2016 r. pośredniczyły też w sprzedaży produktów inwestycyjnych o łącznej wartości 319,09 mln złotych.

Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych przez członków ZFDF.png

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Od początku roku sytuacja na rynkach nie była łatwa dla inwestorów. W styczniu oraz lutym obserwowaliśmy duże spadki na największych światowych giełdach. Niestety nie ominęły one również warszawskiego parkietu. Co więcej, w związku z bardzo szybkimi zmianami legislacyjnymi i prawnymi niektóre z dostępnych do tej pory produktów zostały wycofane z oferty, ponieważ w krótkim czasie nie udało się w pełni dostosować ich do nowych przepisów. W obliczu takiej sytuacji znaczna część inwestorów zdecydowała się wstrzymać z działaniami, czego efektem jest spadek sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Wzrasta zainteresowanie kredytami gotówkowymi

Pierwszy kwartał 2016 r. okazał się owocny dla doradców działających w strukturach ZFDF pod względem sprzedaży kredytów gotówkowych. Wszystkie zrzeszone firmy odnotowały wzrosty w tym sektorze działalności. Wynik na poziomie niemal 500 mln złotych jest o 13% wyższy od tego wypracowanego w ostatnim kwartale 2015 r. Również w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami zeszłego roku, obecna sprzedaż jest wyższa. Wtedy doradcy ZFDF pośredniczyli w udzieleniu 478,55 mln zł kredytów gotówkowych.

Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFDF.png

Przemysław Guberow, Wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Open Finance SA: – Pod koniec 2015 roku obserwowaliśmy wyraźny wzrost zainteresowania klientów kredytami gotówkowymi, nie tylko ze względu na sezon świąteczny. Teraz – w I kwartale br. – ten trend mocno utrzymał się i odnotowaliśmy obiecujący początek roku w obszarze sprzedaży tzw. „gotówek”. Polacy coraz chętniej sięgają po takie finansowanie i dodatkowy „zastrzyk” pieniędzy. Oferty banków są szeroko dostępne, warunki coraz korzystniejsze, a klienci mogą spokojnie realizować swoje plany np. wakacyjne.

Polscy przedsiębiorcy odważniej sięgają po kredyty

Firmy członkowskie w I kwartale pośredniczyły również w udzieleniu blisko 270 mln złotych kredytów dla przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost w stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2015 roku o ponad 7%.

Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFDF.png

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Wiceprezes Zarządu Aspiro S.A.: – Wraz z początkiem nowego roku firmy odważniej podeszły do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych. Jest to potwierdzeniem danych GUS-u, który w październiku zeszłego roku informował, że ponad połowa przedsiębiorców zadeklarowała m.in. zwiększenie nakładów na inwestycje w 2016 roku.

źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)