Credit Agricole partnerem III POLISH FOOD EXPORT FORUM

14 maja w Warszawie odbędzie się 3. edycja Polish Food Export Forum. Głównym tematem spotkania będą trendy w eksporcie, perspektywiczne rynki dla branży spożywczej, ale i bariery, ryzyka związane z handlem zagranicznym. Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści, specjaliści z organizacji rządowych i gospodarczych, a także przedsiębiorcy-praktycy.

 Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi naszego kraju z zagranicą sukcesywnie rosną. W 2014 r. wartość ich eksportu osiągnęła poziom 21,3 mld EUR i była o 4,5 proc. większa niż w 2013 r.* Tej pozytywnej tendencji akompaniuje dość skomplikowana rzeczywistość mikro- i makroekonomiczna, dlatego przedsiębiorcy poszukują nowych rynków zbytu. To z kolei wiąże się z ryzykami towarzyszącymi handlowi zagranicznemu.

 – Eksporterzy zadają sobie aktualnie wiele pytań: Jak ustrzec się przed ryzykami towarzyszącymi eksportowi? Jak się przygotować do ekspansji na nowe rynki? Jakie są trendy w eksporcie? Które kraje są najbardziej perspektywiczne dla branży spożywczej? Jestem przekonany, że eksperci Polish Food Export Forum udzielą wyczerpujących odpowiedzi na te wątpliwości. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio porozmawiać o nich z zagranicznymi przedstawicielstwami gospodarczymi – mówi Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita, organizatora 3. edycji Polish Food Export Forum.

Partnerem konferencji jest Credit Agricole. Bank od kilku już lat wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Jego oferta obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi kontrahentami.

 – Chcemy budować długotrwałe relacje z klientami i wspierać realizowane przez nich projekty. Przedsiębiorcom pragniemy pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, w szczególności tych dotyczących międzynarodowej ekspansji, poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. Aktualne zawirowania na rynku z pewnością tego nie ułatwiają. Dlatego też zaangażowaliśmy się w Polish Food Export Forum – deklaruje Piotr Kwiatkowski, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Spotkanie gromadzi menedżerów, którzy podejmują strategiczne decyzje związane z rozwojem biznesu: członków rad nadzorczych oraz zarządów; dyrektorów ds. handlu i eksportu; przedstawicieli sieci dystrybucyjnych i handlowych; przedstawicieli branżowych stowarzyszeń oraz izb, a także rządowych i proeksportowych agencji. Wśród prelegentów i panelistów w tym roku znajdą się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; Jakub Borowski – główny ekonomista banku Credit Agricole i członek Rady Gospodarczej przy Premierze; Radosław Szatkowski – prezes Agencji Rynku Rolnego; prof. dr hab. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Maciej Wilk – dyrektor warszawskiego biura Hong-Kong Trade Development Council oraz Waldemar Broś – prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Polish Food Export Forum odbywa się w Polsce już po raz 3. Organizatorem wydarzenia jest dziennik Rzeczpospolita.

*Arr.gov.pl

Więcej o konferencji: http://konferencje.rp.pl/wydarzenie/info/2446,iii-polish-food-export-forum.html

źródło:Crédit Agricole