Dane BIK: Portret kredytobiorcy

 1. 1. Obraz kredytowy dorosłego Polaka

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014 r. już co drugi dorosły Polak posiadał kredyt (15,3 mln). Wśród kredytobiorców więcej jest kobiet (51,1 proc.) niż mężczyzn (48,9 proc). Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, określani jako Pokolenie X – są to głównie mężczyźni (59 proc.). Zaś w pokoleniu seniorów dominującą grupę stanowią panie (62 proc.) wśród kredytobiorców.

 • Prawie co drugi Polak korzysta z kredytu, co stanowi 48,6% osób dorosłych (powyżej 18 roku życia)
 • Wśród kredytobiorców jest więcej kobiet (51,1 %), niż mężczyzn (48,9%)
 • Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, czyli z pokolenia X
 • Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w pokoleniu seniorów urodzonych przed 1948 rokiem – 62%
 • Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w pokoleniu X – 59%

Portret kredytowy Polakow

 2. Poziom aktywności kredytowej według województw

Biegnąc wzrokiem po kredytowej mapie Polski, największą aktywność kredytobiorców można zauważyć wśród mieszkańców województwa lubuskiego (52,8 proc.) zaś najmniejsza uwidacznia się w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1% osób korzysta z kredytu. Jednocześnie dostrzegamy, iż średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, w stosunku do wschodniej części kraju.

Analizując kredytobiorców pod względem płci, największą aktywność kobiet w zaciąganiu zobowiązań kredytowych obserwujemy właśnie w województwie lubuskim (52,1%) zaś  mężczyzn w województwie śląskim (54,5%). Biorąc pod uwagę ekonomiczno–polityczny podział społeczeństwa wynikający z uwarunkowań  historycznych, również obie płcie wykazują mniejszą aktywność kredytową na wschodzie Polski. Najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w województwie podkarpackim (37,9%), a mężczyźni w województwie podlaskim (39,6%). Obserwujemy również , że w obu tych województwach jest najniższy poziom aktywności kredytowej bez względu na płeć.

  1. Największa aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa lubuskiego, gdzie 52,8% korzysta z kredytu
  2. Najmniejsza aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa podlaskiego, gdzie 39,1% korzysta z kredytu
  3. Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w województwie lubuskim (52,1%), najmniej w województwie podkarpackim (37,9%)
  4. Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w województwie śląskim (54,5%), najmniej w województwie podlaskim (39,6%)
  5. Znacznie większa aktywność kredytowa występuje na zachodzie Polski  w stosunku do wschodniej części kraju

Kredytowa mapa Polski_2

3. Wpływ czynników demograficznych na dynamikę aktywności kredytowej Polaków

Mając na uwadze wpływ czynników demograficznych na dynamikę aktywności kredytowej Polaków, wyraźnie pokolenie X uwidacznia swoją największą aktywność w zakresie zaciąganych kredytów, szczególnie w województwie mazowieckim wśród kobiet, zaś w województwie wielkopolskim wśród mężczyzn. Jest to jednocześnie pokolenie najbardziej aktywne zawodowo. Na tak wysoki poziom ukredytowienia może wpływać fakt, iż jest to okres kiedy najczęściej podejmujemy decyzję o zakupie własnego mieszkania czy podejmujemy ryzyko inwestycyjne z zewnętrznych źródeł finansowania. W związku z przesunięciem się wieku życia na własny rachunek na późniejszy, w sferze zawierania zobowiązań kredytowych obserwujemy, że najmniej aktywne kredytowo jest właśnie najmłodsze pokolenie Y.

   1. Pokolenie Y urodzone w latach 1982-1995 – najmniej aktywna kredytowo grupa – 37,4%
   • Największa aktywność kredytowa mężczyzn jest w województwie warmińsko mazurskim i wielkopolskim – 45%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim – 31%
   • Największa aktywność kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim – 40%, najmniejsza w województwie podkarpackim – 26%
   1. Pokolenie X – urodzone w latach 1967-1981– najbardziej aktywna kredytowo grupa – 58%
   • Największa aktywność kredytowa mężczyzn jest w województwie wielkopolskim – 64%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim – 48%
   • Największa aktywność kredytowa kobiet  jest w województwie mazowieckim – 62%, najmniejsza w województwie podkarpackim – 46%
   1. Pokolenie dojrzałe – urodzone w latach 1948-1966
   • Największa aktywność kredytowa mężczyzn jest w województwie śląskim – 61%, najmniejsza w województwie podlaskim i świętokrzyskim – 43%
   • Największa aktywność kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim – 60%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim – 43%
   1. Pokolenie seniorów – osoby urodzone przed 1948 rokiem
   • Największa aktywność kredytowa mężczyzn jest w województwie zachodniopomorskim – 51%, najmniejsza  w województwie podlaskim – 29%
   • Największa aktywność kredytowa kobiet  jest w województwie zachodniopomorskim  i kujawsko pomorskim – 42%, najmniejsza w województwie podlaskim – 26%

Pokoleniowa mapa kredytowa

 

źródło:BIK