DNB Bank Polska umożliwia firmom wystawienie eGwarancji

DNB Bank Polska oprócz gwarancji bankowych w tradycyjnej formie, oferuje klientom wystawianie eGwarancji opatrzonych podpisem kwalifikowanym. W czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogą być one dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Specyficzna sytuacja, w której się znaleźliśmy spowodowała, że tradycyjny obieg korespondencji może być opóźniony lub w ogóle niemożliwy. Dodatkowo w przypadku, kiedy wiele osób pracuje w trybie pracy zdalnej, rozwiązania cyfrowe znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie. Dotyczy to również bankowości korporacyjnej. Stąd wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów – Agnieszka Lankiewicz, Kierownik Zespołu Operacji dokumentowych, Gwarancji i Faktoringu w DNB Bank Polska

Gwarancja bankowa to zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.
eGwarancje są przekazywane w formie zaszyfrowanego pliku pdf i mają przewagę nad gwarancjami papierowymi pod względem szybkości ich dostarczenia. Użycie poczty elektronicznej eliminuje konieczność korzystania z usług kurierskich lub tradycyjnej poczty.

Tą drogą możemy nie tylko wystawiać nowe dokumenty, ale również aneksy do gwarancji sporządzonych wcześniej w formie papierowej. eGwarancje mają ten sam skutek prawny, a podpis kwalifikowany jest równoważny z podpisem odręcznym – Agnieszka Lankiewicz

Regulamin udzielania gwarancji został rozszerzony o zapisy dotyczące eGwarancji i jest dostępny na stronie internetowej banku. Dodatkowo klienci mają możliwość składania zleceń udzielenia gwarancji poprzez system bankowości internetowej DNB On.
ŹRÓDŁODNB Bank Polska,