Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Przedsiębiorcy już 13 czerwca będą mogli składać wnioski o premię ekologiczną FENG

Premia ekologiczna to dotacja w Kredycie ekologiczny FENG, która polega na wsparciu firm w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną. Inwestycje mogą dotyczyć modernizacji posiadanej infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o premie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps).

Na co?

Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
Ze środków w projekcie można:
  1. Dokonać termomodernizacji posiadanych budynków (element obowiązkowy).
  2. Zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne).
  3. Zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.
Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

Jak to działa?

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym współpracującym z BGK wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego. Promesa udzielona przez bank kredytujący potrzebna jest w następnym kroku, w którym przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu do BGK, żeby otrzymać premię ekologiczną (dotację). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca realizuje inwestycję przy wykorzystaniu środków kredytu ekologicznego, a BGK wypłaca premię ekologiczną na spłatę części kapitału tego kredytu.
Przyjmowanie wniosków w BGK rusza 13 czerwca 2023 r.

Jaka jest wysokość dotacji?

Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.
Szczegółowe informacje o Kredycie ekologicznym i premii ekologicznej na stronie internetowej BGK.
Kredyt ekologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
ŹRÓDŁOBGK