Głosowa asystentka i uproszczone umowy Alior Banku wyróżnione certyfikatem Prostej Polszczyzny

Uniwersytet Wrocławski przyznał dwa certyfikaty Prostej Polszczyzny Alior Bankowi – za InfoNinę, wirtualną asystentkę, oraz za uproszczone umowy. Wyróżnienie potwierdza, że język banku spełnia wymagania standardu prostego języka, czyli jest zrozumiały i przyjazny klientom. Alior Bank znalazł się w gronie kilku polskich firm, które zostały wyróżnione takim certyfikatem.

– Dla nas najważniejsze są dobre relacje i pozytywne doświadczenia klientów. Dlatego już na początku tej relacji zapewniamy klientom klarowne umowy, których przeczytanie nie powoduje frustracji i szeregu pytań. Chcemy, aby nasze dokumenty były zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Certyfikaty od Pracowni Prostej Polszczyzny UWr potwierdzają, że udaje nam się to realizować. Myślę, że to bardzo pozytywny kierunek rozwoju w bankowości, który likwiduje niepotrzebne bariery i pomaga we wzajemnej komunikacji – powiedziała Emilia Kaliszewska, menedżerka ds. relacji z klientem w Alior Banku.

– Cieszymy się, że komunikaty bota w module FAQ również uzyskały certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny. To nasz wspólny sukces! Zwłaszcza, że jest to pierwszy w Polsce certyfikat dla bota. Wynik analizy ilościowej oraz jakościowej potwierdził: nasza InfoNina mówi językiem prostym i przyjaznym odbiorcy. Takim, który jest dostosowany do potrzeb naszych klientów – dodaje dr Beata Ramczykowska, ekspertka ds. upraszczania komunikacji w Alior Banku.

Głosowa asystentka InfoNina zadebiutowała na początku 2021 roku i przeprowadziła już 5 milionów rozmów. Jej działanie opiera się na sztucznej inteligencji i umożliwia bardziej efektywną obsługę klienta. Aktualnie voicebot odbiera 100 proc. Przychodzących rozmów, podczas których przeprowadza wstępną rozmowę z klientem. Następnie, jeśli to konieczne, przekazuje rozmowę do odpowiedniego konsultanta. Asystentka rozwiązuje samodzielnie około 45 proc. Spraw, a jej skuteczność w dopasowywaniu tematu podczas przekierowania do doradcy wynosi około 95 proc.

InfoNina może przekazać informacje na temat logowania do kanałów zdalnych i autoryzacji w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej oraz kantorze walutowym. Daje również wskazówki na temat przelewów, aktywowania karty i usługi BLIK, a nawet instruuje, jak zakupić bilet MPK przez aplikację mobilną. Voicebot informuje także o adresach oddziałów i godzinach ich otwarcia czy obowiązujących limitach transakcyjnych.

Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego popularyzuje Prostą Polszczyznę, czyli rodzimą wersję międzynarodowego standardu prostego języka. Naukowcy z Wrocławia przeanalizowali komunikaty bankowego bota i uznali, że są one relacyjne, wyrażone naturalnym stylem mówionym oraz pozbawione niepotrzebnego żargonu czy słownictwa urzędowego. Są one także spójne pod względem tonalności i charakteryzują się wysoką kulturą słowa, zapewniając klientom przyjazną przestrzeń.

Wyróżnione zostały również uproszczone umowy Alior Banku, takie jak „Umowa o kartę debetową do rachunku”, „Umowa o świadczenie usług oferowanych przez bank dla osoby fizycznej (umowa ramowa)”, „Umowa rachunku oszczędnościowego”, „Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” i „Umowa zintegrowana”. Pracownia Prostej Polszczyzny doceniła wzorową praktykę wizualizacji treści – zgodną ze standardem legal design – oraz klarowne zdania, bez naleciałości stylu formalnego i żargonu prawno-urzędowego. Uwagę ekspertów zwrócił logiczny, spójny system wyliczeń oraz wygodny dla klienta sposób numerowania postanowień. Otrzymanie certyfikatu Uniwersytetu Wrocławskiego nie jest proste – jak dotąd, uzyskało go jedynie kilka firm z całej Polski.

ŹRÓDŁOAlior Bank