Haitong Bank: aktualizacja rekomendacji dla spółek z sektora bankowego

Marta Czajkowska-Bałdyga, Analityk, Haitong Bank

Haitong Bank w raporcie z 17 grudnia (godz. 08:00) aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora bankowego:

  • Bank Pekao (KUPUJ, cena docelowa w dół o 1 proc., do 137,3 PLN)

Cena akcji Pekao znalazła się pod presją z powodu doniesień rynkowych dotyczących potencjalnego przejęcia Getin Noble Banku, które ostatecznie zostały zdementowane. Analitycy Haitong Bank doceniają potencjał restrukturyzacyjny Pekao i wzrost udziału w rynku detalicznym, który przekłada się na rentowność spółki. Zwracają uwagę również na stabilną pozycję kapitałową z wyższą od średniej dywidendą oraz marginalne zaangażowanie w kredyty frankowe.

  • Alior Bank (KUPUJ, cena docelowa w dół o 9 proc., do 78,9 PLN)

Jak zaznaczają analitycy, wygląda na to, że Alior został nadmiernie ukarany z powodu rynkowych spekulacji dotyczących ewentualnych akwizycji, które nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego, potencjalnej kary od KNF i konieczności utworzenia dodatkowych rezerw netto. Najważniejszymi atutami pozostają: jedno z trzech najwyższych ROE na poziomie 10,8 proc. i ponad przeciętny wzrost zysku netto w latach 2017-20, z CAGR na poziomie 22 proc.

  • Santander Bank Polska (KUPUJ, cena docelowa w górę o 2 proc., do 398,2 PLN)

Analitycy Haitong Bank doceniają dwucyfrowe skorygowane ROE (11 proc.), potencjał redukcji kosztów po fuzji z Deutsche Bankiem oraz poprawę perspektywy dywidendowej, ze spodziewaną wypłatą dywidendy w wysokości 50 proc. już w 2019 r.

  • PKO BP (KUPUJ, cena docelowa w górę o 5 proc., do 44,5 PLN)

Analitycy doceniają poprawę perspektywy dywidendowej banku i wysoki CAGR zysku netto w wysokości 13 proc. na lata 2017-20. Kurs spółki znajduje się pod presją z powodu doniesień prasowych, że może ona zostać zaangażowana w rozwiązywanie problemów płynnościowych sektora.

  • Bank Handlowy (obniżenie do NEUTRALNIE z Kupuj, cena docelowa w dół o 14 proc., do 67,7 PLN)

Największe rozczarowanie w nowej strategii wynika z rezygnacji z największego atutu spółki, czyli obniżenie perspektywy dla potencjalnej wypłaty dywidendy do 75 proc. ze zwyczajowych 100 proc.

  • ING Bank Śląski (NEUTRALNIE, cena docelowa w dół o 5 proc., do 184,6 PLN)

Analitycy Haitong Bank doceniają ponadprzeciętną rentowność banku i wzrost akcji kredytowej. Ale te pozytywne czynniki są neutralizowane przez stosunkowo niskie wskaźniki kapitałowe, które mają swoje odbicie w poziomie dywidendy, oraz wysoką wycenę banku.

  • mBank (obniżenie do SPRZEDAJ z Neutralnie, cena docelowa w dół o 8 proc., do 366,4 PLN)

Najważniejszą przeszkodą dla banku jest niewystarczająca rentowność (koszt kapitału>ROE), z brakiem możliwości zwiększenia rentowności poprzez na przykład wypłatę wyższej dywidendy zablokowanej z powodu ponadprzeciętnego zaangażowania w kredyty frankowe.

  • Bank Millennium (obniżenie do SPRZEDAJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 7 proc., do 8,1 PLN)

Zdaniem analityków Haitong Bank przejmowany Eurobank jest dobrym taktycznym uzupełnieniem dla Millennium, ale uważają, że jest to już informacja zdyskontowana przez rynek. Zysk netto w 2019 r. znajdzie się pod presją kosztów integracyjnych, które bank planuje ponieść z góry. Według szacunków Haitong Bank wyniesie około 180 mln PLN. Ekspozycja na kredyty frankowe pozostaje na wysokim 25% poziomie po przejęciu. To powoduje, że wypłacana pierwszy raz od dłuższego czasu dywidenda za rok 2019 będzie nadal niska tj. 20%, za 2018 rynek nie powinien oczekiwać dywidendy. 

Sektor bankowy:

Według analityków Haitong Bank perspektywy polskiego sektora bankowego mogą się nieco pogorszyć. Rynek oczekuje, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 3,6 proc. r/r, a w 2020 r. o 3,0 proc., wobec wzrostu o 4,8 proc. w 2018 r. Konsumpcja indywidualna i inwestycje powinny utrzymać się na wysokim poziomie, przy czym ten drugi czynnik będzie napędzany głównie przez sektor publiczny. Wzrost akcji kredytowej powinien utrzymać się na solidnym poziomie (6,6 proc. w 2019 r. wobec 6,8 proc. w 2018 r., z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych). Płynność pozostaje zadowalająca, ze wskaźnikiem L/D w okolicach 100 proc. Jednocześnie analitycy zauważają, że wzrosło ryzyko potencjalnego paraliżu płynnościowego w sektorze bankowym (banki komercyjne / spółdzielcze) oraz w instytucjach finansowych (SKOK-i), co może doprowadzić do wyższy składek na BFG.

Analitycy Haitong Bank zwracają uwagę na potencjał wzrostowy dla zysków i oczekują, że raportowany zysk netto analizowanych banków wzrośnie w 2019 r. o 5 proc. r/r, wobec 11 proc. w tym roku. Choć jest to szacunek o 5 proc. poniżej konsensusu. Analitycy oczekują, że dynamika zysków będzie hamowana częściowo przez presję na obniżenie prowizji i opłat oraz wyższe koszty ryzyka, ponieważ banki nadal budują zabezpieczenie na wypadek spowolnienia wzrostu PKB. Perspektywa dywidendowa jest niejednoznaczna i negatywne czynniki, takie jak ponadprzeciętne zagęszczenie RWA (Bank Handlowy, Pekao), mieszają się z pozytywnymi, takimi jak stała redukcja portfeli kredytów frankowych (Santander, PKO BP).

Ponieważ w 2019 r. odbędą się wybory parlamentarne, analitycy Haitong Bank dostrzegają ryzyko, że wróci temat uregulowania kredytów frankowych. Przyznają przy tym, że biorąc pod uwagę propozycję prezydencką, ryzyka związane z konwersją kredytów walutowych wydają się być pod kontrolą, ale ich zdaniem rynek całkowicie ignoruje tę kwestię. Analitycy uważają, że rynek uwzględnił już w cenach oczekiwaną do pierwszego kwartału 2020 r. podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, wraz ze wzrostem inflacji. Indeks WIG Banki spadł od początku roku o 11,6 proc., co daje pewne względne okazje do kupna. Sektor wydaje się być na rok 2019 odpowiednio wyceniany, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 13,2 oraz z uzasadnioną premią w stosunku do innych banków z regionu CEE w wysokości 18 proc. (według konsensusu Bloomberga).

ŹRÓDŁOHaitong Bank