ING Bank Śląski inwestuje w segment mobilny. Bank w I półroczu osiągnął wynik o 13 proc. wyższy niż rok wcześniej

Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego za pierwsze dwa kwartały 2015 roku wyniósł ponad 605 mln złotych (wzrost o 13 proc. rok do roku). Znacząco zwiększyła się również liczba udzielonych kredytów (20 proc. rok do roku) oraz przyjętych depozytów (15 proc. rok do roku). Dalsza poprawa wyników ma być możliwa dzięki rozwojowi nowych produktów. ING Bank Śląski intensywnie rozwija segment mobilny. Nowości pojawiły się także w ofercie biura maklerskiego ING Securities.

ZOBACZ WIDEO

– Za I półrocze bank osiągnął wynik 605 mln zysku netto, co oznacza przyrost 13-proc. rok do roku. Aczkolwiek w tym zysku miały również duży udział czynniki jednorazowe, bo mieliśmy w I kw. sprzedaż portfela obligacji – informuje Mirosław Boda, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Zbycie portfela instrumentów dłużnych przyniosło 40 mln zł zysku netto. Dodatkowo w II kwartale bieżącego roku bank otrzymał dywidendę z ING PTE w wysokości 82 mln zł. Według danych za czerwiec 2015 roku łączna wielkość depozytów zgromadzonych w banku osiągnęła poziom ponad 80 mld złotych. W skali roku ich poziom wzrósł o 10,8 mld zł (15 proc.). Jeszcze większy był wzrost liczby udzielonych kredytów (20 proc. rok do roku)

– Rośnie nam liczba klientów, w pierwszych dwóch kwartałach tego roku liczba klientów wzrosła  o mniej więcej 100 tys. i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Mirosław Boda.

Na koniec czerwca 2015 roku bank obsługiwał 3,9 mln klientów, a ogólna liczba prowadzonych rachunków bieżących wzrosła do 2,68 mln (wzrost o ponad 10 proc. rok do roku).

– Rynek oczekuje wzrostu stóp pod koniec 2016 roku i dyskontując to, już dzisiaj widzimy wzrost długoterminowych stóp, co będzie powodować, że przychodowość inwestycji banku będzie rosła – tłumaczy przedstawiciel ING Banku Śląskiego pytany o wpływ podwyżek stóp procentowych na wysokość marż.

Prognoza ING Banku Śląskiego zakłada niewielki spadek marży odsetkowej w najbliższym czasie. Natomiast początek przyszłego roku powinien przynieść już wzrosty.

Spółka inwestuje w nowe kanały obsługi klientów, w szczególności kanał mobilny.

– Oferujemy tutaj zarówno usługi bankowe ,jak i usługi maklerskie. Ostatnio mamy nowy produkt, mam nadzieję, że spotka się z dużym zainteresowaniem naszych klientów obecnych i pomoże nam pozyskać nowych – informuje Mirosław Boda.

W ofercie biura maklerskiego ING Banku dostępne są dwa nowe rodzaje rachunków. Pierwszy z nich to „konto elastyczne”, dla mniej aktywnych inwestorów, drugi to „konto aktywne”, dla aktywnych inwestorów. Cechą wyróżniającą produkty banku mają być głównie niższe prowizje oraz doradztwo transakcyjne.

– Ostatnio mieliśmy również prezentację naszego nowego systemu bankowości mobilnej. Mam nadzieję, że spotka się on z dużym zainteresowaniem klientów – mówi Boda.

Katowicki bank jest jedną z najdłużej notowanych spółek na polskiej giełdzie. Debiut na warszawskim parkiecie odbył się w 1994 roku. Obecnie ING Bank Śląski wchodzi w skład giełdowego indeksu mWIG40.

źródło: Newseria