ING Bank Śląski zwiększa udziały w rynku

W I kwartale 2015 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł do 261 mln zł, czyli o 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Bank zanotował dalszy dynamiczny wzrost i umocnił udziały rynkowe w depozytach i kredytach. W minionym kwartale bank wprowadził kolejne innowacyjne rozwiązania w obszarze bankowości mobilnej oraz płatności.

 Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 3% do 906 mln zł,
 • koszty ogółem wyniosły 495,6 mln zł w porównaniu z 471,2 mln zł w ub.r.,
 • wynik przed kosztami ryzyka wyniósł 410,4 mln zł w porównaniu z 412,6 mln zł w ub.r.,
 • zysk brutto wyniósł 326,1 mln zł w porównaniu z 328,5 mln zł w ub.r.,
 • zysk netto wzrósł o 3% do 261 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 54,7% w porównaniu z 53,3% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy 14,8% w porównaniu z 14,6% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 10,8% w porównaniu z 11,3% w ub.r.

To był kolejny kwartał dynamicznego wzrostu. Wartość depozytów w ujęciu rok do roku przyrosła o 10,6 mld zł, czyli o 16 proc. i na koniec marca wynosiła 77,3 mld zł. Przełożyło się to na wzrost do 8,6 proc. udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych i do 7,6 proc. udziału w rynku korporacyjnym. Zanotowaliśmy wysoki, bo sięgający ponad 9 mld zł, wzrost wartości kredytów. To o 17 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Łącznie na koniec pierwszego kwartału portfel kredytowy osiągnął wartość prawie 62 mld zł. Udział w rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł do blisko 4 proc., a w rynku kredytów korporacyjnych – 9,3 proc. – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Klienci wybierają nasz bank dzięki dobremu połączeniu innowacyjnych technologii, wysokiej jakości obsługi i konkurencyjnej oferty. W pierwszym kwartale bank pozyskał blisko 119 tys. nowych klientów, których liczba wzrosła do 3,8 mln – dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 17% do 61,6 mld zł:
 • kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 22% do 23,1 mld zł,
 • kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 15% do 38,5 mld zł,
 • wzrost depozytów o 16% do 77,3 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 3,8 mln (118 tys. nowych klientów pozyskanych w I kwartale)
 • liczba klientów korporacyjnych – 38,1 tys.

źródło: ING Bank Śląski