ING laureatem Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

ING Bank Śląski otrzymał nagrodę główną w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022 w kategorii Raport zintegrowany – za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową, oddający specyfikę działalności. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę na spójność i przejrzystość przekazu, a także utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i kompleksowość ujętych tematów istotnych.

Kapituła konkursu doceniła też rzeczywistą integrację kwestii finansowych i zrównoważonego rozwoju, co lepiej pozwala zrozumieć ryzyka oraz model biznesowy organizacji. Ponadto, uwagę jury zwróciło szczegółowe ujęcie tematów związanych z wpływem na klimat i środowisko, a także konsekwentna prezentacja realizacji celów strategicznych, wskaźników i wyjaśnienie sposobu ich pomiaru.

– Ta nagroda potwierdza właściwy kierunek prac i rozwój naszego raportowania zintegrowanego. Wierzymy, że dopiero łączne przedstawienie informacji finansowych i niefinansowych prezentuje pełny obraz naszej działalności bieżącej oraz celów strategicznych. Perspektywa rynku kapitałowego, który na piedestale stawia wyniki i bezpieczeństwo finansowe, musi być poparta odpowiedzialną działalnością i raportowaniem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozwala to – w długim okresie – na mitygacje ryzyk i budowanie zdrowej, stabilnej organizacji. Sama informacja finansowa nie jest w tym zakresie wystarczająca – mówi Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich.

Konsekwentnie pracujemy nad zaadresowaniem oczekiwań naszych interesariuszy w sposób możliwie transparentny i mierzalny, a  jednocześnie dbamy, by prezentowane treści były przekazane prostym językiem – dodaje Maciej Kałowski, Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) i Deloitte. Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa FOB i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami. W tej edycji oceniono rekordową liczbę 76 publikacji.

Raport zintegrowany Grupy ING Banku Śląskiego oprócz wyników i sytuacji finansowej, obejmuje opis sposobu działania uwzględniającego wysokie standardy etyki, bezpieczeństwa czy zarządzania. Tegoroczna, szósta edycja raportu w istotnym stopniu porusza aspekty ESG. Jednym z priorytetów działalności ING jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i wsparcie klientów w transformacji środowiskowej.

Link do Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy ING dostępny jest tutaj: https://raportroczny.ing.pl/

ŹRÓDŁOING Bank Śląski