ING w indeksie Bloomberg Gender-Equality

ING Bank Śląski został doceniony za działania na rzecz równości płci w biznesie i znalazł się w globalnym indeksie Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Wyróżnia on spółki giełdowe z całego świata za poszanowanie zasady równości płci w środowisku pracy.

Działania ING Banku Śląskiego na rzecz równości płci zostały poddane ocenie niezależnych ekspertów. Obecność banku w indeksie Bloomberg GEI to efekt wysokich wyników w ankiecie dotyczącej pięciu obszarów działania firmy: przywództwa kobiet i rozwoju talentów, równej płacy, inkluzywnej kultury pracy, polityki dotyczącej ochrony praw płci i prokobiecej marki.

Indeks analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg.

W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci są analizowane m.in. pod kątem warunków zatrudnienia, działań edukacyjnych, świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń.

– Przykładamy bardzo dużo uwagi, by wszyscy czuli się dobrze w naszym banku, byli traktowani uczciwie i tak samo. By mogli realizować swoje marzenia i zainteresowania. Dlatego polityki, które przyjęliśmy w tym zakresie realizowane są już od wielu lat. Nasza obecność w elitarnym gronie 484 spółek z całego świata, które zostały uwzględnione w tej edycji indeksu Bloomberga jest potwierdzeniem, że nasze działania mają właściwy kierunek – mówi Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Bank realizuje szereg inicjatyw promujących wspieranie równości, różnorodności i włączania, adresowanych do pracowników. Wśród nich warto wymienić m.in:

  • Warsztaty dla liderów na temat zarządzania różnorodnymi zespołami;
  • Akcje edukacyjne dla pracowników w formie webinarów, webcastów i warsztatów o różnorodności rozwijające zachowania włączające w organizacji;
  • Konferencje tematyczne Why differences matter poświęcone zagadnieniom różnorodności i włączania.

Bloomberg od 2016 roku publikuje Gender-Equality Index (GEI). Zapewnia on przejrzystość praktyk związanych z płcią w spółkach notowanych na giełdzie, zwiększając zakres dostępnych dla inwestorów danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

Więcej informacji na stronie https://www.bloomberg.com/gei/resources/

Więcej o działaniach banku w Raporcie Rocznym https://raportroczny.ing.pl/

ŹRÓDŁOING Bank Śląski