ING ze wsparciem dla Turcji i Syrii

ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom uruchomił zbiórkę na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na pograniczu turecko-syryjskim. Zbiórka potrwa do końca marcaGrupa ING postanowiła również przekazać 3 mln euro na pomoc humanitarną ofiarom trzęsienia ziemi.

Wszystkie wpłaty dokonane na konto Fundacji ING Dzieciom zostaną przekazane UNICEF Polska i pomogą zapewnić bezpieczne schronienie, żywność i opiekę medyczną mieszkańcom zniszczonych obszarów.

Wpłaty można dokonać na rachunek Fundacji ING Dzieciom:

34 1050 1070 1000 0090 8203 0348

z dopiskiem POMOC TURCJI w tytule przelewu.

Klienci ING mogą również zrobić przelew dobroczynny na Fundację ING Dzieciom w systemie Moje ING.

Szczegółowe informacje są na stronie: https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1106078-wsparcie-dla-turcji-i-syrii

ŹRÓDŁOING Bank Śląski