Inwestycje zagraniczne polskich firm – raport

  • Po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 inwestycje zagraniczne polskich firm bardzo szybko wzrosły
  • W Europie Środkowej i Wschodniej skoncentrowane jest 50 proc. polskich inwestycji zagranicznych. Najwięcej w Czechach.
  • Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, ale nowe perspektywy zaczynają otwierać się też w innych obszarach, m.in. na Bałkanach
  • To wnioski z raportu przygotowanego przez SpotData, którego partnerem jest UNIQA

„Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej” – to raport przygotowany przez ośrodek analityczny SpotData, którego partnerem jest UNIQA.

– Raport pokazuje, w jakim kierunku zmierzają polskie przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje zagraniczne oraz co motywuje je do szukania okazji biznesowych w naszym regionie. Chcemy, by doświadczenia firm już inwestujących stały się bazą wiedzy dla firm, które dopiero planują inwestycje. Dlatego w raporcie znajdują się nie tylko wnioski z dotychczasowych trendów, lecz również opinie liderów biznesu, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu w regionie – komentuje ekonomista Ignacy Morawski, dyrektor SpotData. – Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że niektóre założenia, którymi kieruje się biznes, muszą ulec rewizji w wyniku toczącej się wojny – dodaje.

Jakie są główne wnioski z raportu?

  • Ostatni czas to szybki wzrost inwestycji zagranicznych polskich firm. Nie przeszkodziła w tym ani trwająca pandemia, ani wybuch wojny i związane z tym ryzyka. W pierwszej połowie 2022 roku (ostatnie dostępne dane) inwestycje polskich firm były o ok. 50 proc. wyższe niż średnio w poprzednich latach. W dużej mierze wynika to ze wzrostu inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej, które są o 100 proc. wyższe niż średnio w dekadzie do 2020 roku.
  • W regionie Europy Środkowej i Wschodniej skoncentrowanych jest 50 proc. polskich inwestycji zagranicznych. Najwięcej zaś w Czechach.
  • Przeciętny dystans polskich inwestycji zagranicznych wynosi 994 km. Taka jest średnia odległość między Polską a krajami docelowymi inwestycji, ważona udziałem poszczególnych rynków w ogólnej wartości zainwestowanego z Polski kapitału. W przypadku Francji czy Niemiec jest to ok. 2500 km.
  • Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju – Słowenia, Estonia i Czechy, a pod względem jakości kapitału ludzkiego – Łotwa, Litwa i Rumunia. Ale pod wieloma względami bardzo atrakcyjne w ostatnich latach stały się również kraje bałkańskie, zwłaszcza Chorwacja i Serbia, a pod pewnymi względami również Macedonia Północna i Albania.
  • Największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję w regionie są przetwórstwo i handel. W ostatnich latach także wiele było firm średniej wielkości, które próbowały swoich sił w ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

– Perspektywy – nawet po spowolnieniu w związku z konfliktem w Ukrainie – wydają się pozytywne na kolejne lata. Rodzimi przedsiębiorcy wciąż będą poszukiwać nowych rynków do rozwoju swojej działalności. A UNIQA w strategii na kolejne lata uwzględnia dalszy rozwój oferty dla ryzyk transgranicznych. A do tego ze wszystkich ubezpieczycieli o zagranicznych korzeniach, jesteśmy najmocniej obecni w regionie CEE – mówi Adam Łoziak, członek zarządu ds. klienta korporacyjnego i mieszkalnictwa, UNIQA w Polsce.

A jak dodaje Piotr Wójcik, dyrektor zarządzający Pionu Rozwiązań dla Klientów Korporacyjnych w UNIQA, możliwości UNIQA nie ograniczają się do regionu CEE. UNIQA jest operacyjnie przygotowana do obsługi polis nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

– Wojna w Ukrainie niewątpliwie stanowi duże wyzwanie i źródło nowego ryzyka geopolitycznego. Niektóre rynki zostaną na długo odcięte od możliwości inwestowania – dotyczy to zwłaszcza Rosji, lecz do pewnego stopnia również Białorusi. Jednocześnie czynniki, które wpływają na ekspansję polskich firm w innych krajach regionu, pozostają aktualne – podsumowuje Ignacy Morawski.

Inwestorzy rozwijający działalność w regionie muszą pamiętać o kilku zasadach, które zostały zebrane w listę rekomendacji wynikających z raportu. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie wszystkich ryzyk i odpowiednie zarządzanie nimi. Poza tym, biznes w nowym kraju mogą zbudować tylko menedżerowie znający specyfikę lokalnego rynku, a dodatkowo inwestycje muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

– UNIQA jest w krajach, w których inwestują polskie firmy. Z listy inwestorów wskazanych w raporcie, 10 jest lub było naszymi klientami w zakresie programów międzynarodowych. Mamy wiedzę i potencjał do wspierania firm przy sprawnym zarządzaniu ryzykami, także takimi, które nie zdarzają się w Polsce – mówi Piotr Wójcik.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska