Joao Bras Jorge w Radzie Programowej UNGC Network Poland

Prezes zarządu Banku Millennium Joao Bras Jorge dołączył do Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. Rada opracowuje kluczowe kierunki działań UN GCNP, mając na celu zapewnienie efektywnego wspierania biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

-Z dumą przyjmuję zaproszenie do członkostwa w Radzie Programowej UN Global Compact Network Poland. Jesteśmy w takim momencie historii, w którym rozumiemy jak istotne są konkretne i zdecydowane działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako sygnatariusze deklaracji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ od lat działamy zgodnie ze wszystkimi 17 celami. Dlatego chcemy dzielić się naszym doświadczeniem związanym z ich realizacją, a także czerpać najlepsze praktyki od innych. Wierzę, że przełoży się to na realną wartość dla przyszłości naszej i naszych dzieci – powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

W Radzie Programowej UN GCNP zasiadają wysokiej klasy specjaliści i menadżerowie wysokiego szczebla, reprezentujący firmy zrzeszone w UN Global Compact, działające w minimum jednym programie z zakresu: praw człowieka, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Ich merytoryczne wsparcie stanowi istotny wkład w podejmowane przez UNGC działania na rzecz budowania świadomego oraz zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki oraz przyjaznego człowiekowi i Ziemi klimatu.

Więcej informacji o Radzie Programowej UN GCNP, w tym listę jej członków wraz z notkami biograficznymi można znaleźć tutaj.

UN Global Compact to globalna i zarazem największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu. Zrzesza ponad 22 tysiące podmiotów i działa w ponad 160 krajach, w tym również w Polsce – pod nazwą UN Global Compact Network Poland („UN GCNP”). UNGC ma na celu łączyć i wspierać podmioty gospodarcze w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. „Sustainable Development Goals”) w oparciu o 10 Zasad UN Global Compact.

ŹRÓDŁOBank Millennium S.A.