Już w ten weekend migracja klientów detalicznych wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., którzy 10 listopada staną się Klientami Santander Bank Polska S.A.

W związku ze zbliżającym się weekendem migracyjnym Klientów detalicznych wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., którzy 10 listopada (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS) staną się Klientami Santander Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. przypomina o kilku ważnych informacjach z punktu widzenia migracji. Poniżej także opis na temat zakresu dalszej działalności DBP na polskim rynku finansowym.

DOCELOWA DZIAŁANOŚĆ Deutsche Bank Polska S.A.

 • Po zakończeniu transakcji Deutsche Bank Polska S.A. pozostaje na rynku usług finansowych. Będzie rozwijał Bankowość Inwestycyjną i Korporacyjną, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną, kontynuując obsługę polskich i zagranicznych korporacji, instytucji finansowych oraz sektora publicznego w zakresie m.in. bankowości transakcyjnej, powierniczej, obsługi handlu zagranicznego i szytych na miarę rozwiązań korporacyjnych odpowiadających najwyższym, światowym standardom.
 • W tym segmencie oferta obejmować będzie – jak dotychczas – szeroki zakres produktów i usług z obszaru zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności w oparciu o papiery wartościowe, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal dostarczać swoim Klientom rozwiązania dla rynku polskiego, lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach. Deutsche Bank oferuje także obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Bank jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Przypominamy, że na arenie międzynarodowej Deutsche Bank jest jednym z największych banków rozliczeniowych strefy euro. Jest także jednym z najważniejszych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego i liderem w zakresie wymiany walut. Bank wspiera polskie i międzynarodowe korporacje w zakresie obsługi transakcji zagranicznych w obszarze zabezpieczenia, finansowania oraz zarządzania ryzykiem walutowym.   Naszą kompetencją niezmiennie pozostanie świadczenie usług bankowości korporacyjnej na rynkach międzynarodowych. Pracujemy także na rzecz instytucji finansowych – jesteśmy wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszym Klientom oferujemy globalne doświadczenie, jedną z najszerszych sieci bankowych i wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej – mówi Magdalena Rogalska, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialna za Obszar Globalnej Bankowości Transakcyjnej.
 • Deutsche Bank Polska S.A. będzie także kontynuować obsługę portfela walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. oraz kontakt z Bankiem będą możliwe poprzez Wirtualny Oddział za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego pod numerem telefonu: +48 22 4680 680, poczty e-mail: wirtualny.oddzial@db.com, formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: www.db.com/poland oraz systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET. W załączniku zamieszczam docelowy model obsługi Kredytobiorców walutowych.

TRANSAKCJA – zakres / proces

 • Zgodnie z założeniami na dzień 9 listopada 2018 r. planowana jest rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A. Ostateczna data zależeć będzie od dokonania stosownego wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Po dokonaniu ww. wpisu Santander Bank Polska S.A. wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A. związane z częścią wydzielaną obejmującą: bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Oznacza to, że do Santander Bank Polska S.A. zostaną przeniesione produkty Klientów korzystających z oferty Bankowości detalicznej, Private Banking i Bankowości Firmowej. W Deutsche Bank pozostanie natomiast obszar Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, a także kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.
 • W celu operacyjnego wdrożenia podziału, od soboty 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS) produkty Klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska S.A.
 • Więcej informacji na temat przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zamieszczonych jest na stronie www.santander.pl/integracja

MIGRACJA – najważniejsze informacje dla Klientów

W związku z zaplanowanym na 9 listopada 2018 r. przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.*:

 • od 8 listopada 2018 r.:
 • nastąpi ograniczenie funkcjonalności usług Teleserwisu. Szczegóły znajdują się na stronie https://www.db.com/poland w aktualnościach.
 • 9 listopada 2018 r.:
  • Oddziały Deutsche Bank Polska S.A. zostaną zamknięte o godzinie 15.00, a o godzinie 18:00 nastąpi wyłączenie systemu db easyNET oraz db powerNET.
  • Przelewy wprowadzone i zautoryzowane w tym dniu po godzinie 15:00 będą zarejestrowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym i zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska S.A.
 • 10-12 listopada 2018 r.:
  •  systemy bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska S.A. będą niedostępne.

W tych dniach korzystanie z kart i bankomatów będzie odbywać się bez zmian.

 • od 12 listopada 2018 r.:
  • funkcjonalności db easyNET oraz db powerNET zostaną wyłączone, a serwisy będą służyły jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online. Po aktywacji usług w nowym serwisie i pierwszym zalogowaniu od razu będzie można złożyć dyspozycje (np. polecenia przelewu).
  • dyspozycje związane z realizacją przelewów i lokatami dotychczas składane przez Teleserwis, będą możliwe za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A. Dyspozycje te nie będą dostępne przez infolinię (Teleserwis).
 • od 12 lub 13 listopada 2018 r. (zależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej Święta w dniu 12 listopada):
  • Oddziały Deutsche Bank Polska S.A. zostaną otwarte pod szyldem Santander Bank Polska S.A.

Proces przeniesienia usług db easyNET lub db powerNET do usług Santander online będzie możliwy:

 • elektronicznie – należy zalogować się do db easyNET  / db powerNET i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie (proces dostępny będzie od 12 listopada 2018 r. do 12 stycznia 2019 r.*). Instrukcje jak dokonać procesu przeniesienia dostępne będą na stronie Santander Bank Polska S.A.: www.santander.pl/integracja
 • osobiście – w dowolnym oddziale Santander Bank Polska S.A.
 • w przypadku klientów indywidualnych proces przeniesienia zakończy się zawarciem nowej umowy tj. Umowy usług Santander online dla klientów indywidualnych. Nowe regulacje dotyczące usług Santander online zostaną Państwu doręczone w trakcie procesu przeniesienia do  usług Santander online. Użytkownicy db easyNET z dostępem ograniczonym będą mogli przejść proces przeniesienia do usług Santander online wyłącznie w oddziale Santander Bank Polska S.A.

*w przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. ww. terminy ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy zamieszczając informację na stronie www.deutschebank.pl

** z wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych w walucie innej niż złoty, w tym również tych udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty, jak również kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, które pozostaną w Deutsche Bank Polska S.A.

Bezpieczeństwo

Na stronie internetowej zamieściliśmy przypomnienie dotyczące zasad bezpieczeństwa.

https://www.deutschebank.pl/aktualnosci/2018/10/Wazne-zasady-bezpieczenstwa-korzystania-z-systemow-bankowosci-internetowej.html

Co ważne Deutsche Bank Polska S.A. nie wysyła SMS ani wiadomości e-mail, w których zamieszczane byłyby linki do serwisów bankowości elektronicznej lub stron, na których niezbędna byłaby aktualizacja lub podanie jakichkolwiek danych osobowych lub danych poufnych (np. Identyfikatora Użytkownika oraz Hasła). Bank nie przesyła także próśb o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania.

Logowanie do systemów, możliwe jest wyłącznie z poziomu linków do systemów dostępnych na stronach www Banku:

www.deutschebank.pl

oraz

www.db.com/poland

(strona ta będzie docelową stroną Deutsche Bank Polska S.A. i po zakończeniu migracji i to z jej poziomu Klienci wydzielonej części DBP będą mogli przejść przez proces przeniesienia do usług bankowości internetowej Santander Bank Polska S.A.)

ŹRÓDŁODeutsche Bank