Kolejna odsłona wystawy „80 lat SKO” w Toruniu

Z okazji jubileuszu Szkolnych Kas Oszczędności została zorganizowana wystawa “80 lat SKO”, pokazującą fenomen tego najstarszego i największego, a jednocześnie innowacyjnego, bo opartego na nowoczesnych technologiach, krajowego programu edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

Jubileuszowa wystawa została podzielona na cztery, chronologiczne części:

  1. SKO do 1939 r. (z akcentem na 1935 r., kiedy to na podstawie okólnika ministra W. Jędrzejewicza Pocztowa Kasa Oszczędności, dzisiejszy PKO Bank Polski, objęła kuratelę nad SKO w całej Polsce);
  2. SKO w latach 1947-1989 (rozwój programu w realiach PRL, np. ponad 80 proc. szkół w SKO w latach 60., aż po przełomowy rok 1989);
  3. SKO w latach 1990-2010 (słabnące zainteresowanie programem szkół i denominacja z jednej strony, z drugiej – prowadzenie SKO wpisane do statutu PKO Banku Polskiego);
  4. SKO od 2010 r. (rewitalizacja SKO, innowacyjność, rozwiązania internetowe – w efekcie znaczny wzrost zainteresowania programem, dziś – co trzecia szkoła podstawowa w Polsce uczestniczy w SKO PKO Banku Polskiego).

Wśród eksponatów znalazły się unikatowe zdjęcia, plakaty i dokumenty oraz pamietające poprzednie stulecie gadżety. Każdy z nich ma swoją wyjątkową historię. Możemy zobaczyć m.in. wydawany od lat 50. periodyk “Wiadomości SKO”, do którego wiersze o oszczędzaniu pisał np. Jan Brzechwa czy plakaty anonsujące konkursy SKO, tworzone przez najwybitniejszych polskich rysowników i grafików. Autorem jednego z nich jest Tomasz Lew Leśniak, twórca kultowej postaci Jeża Jerzego. Pośród zbiorów znajdziemy też książeczkę SKO z okresu PRL, na którą z sentymentem spojrzy niemal każdy czterdziesto- czy pięćdziesięciolatek; uczył się w końcu w czasach, kiedy zdecydowana większość polskich szkół należała do SKO. Całość ekspozycji wzbogacają elementy multimedialne.

SKO to nie tylko nauka oszczędzania, program obejmuje także podstawy bankowości, ekonomii oraz ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 2010-2012 przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki czemu stał się jeszcze bardziej praktyczny i atrakcyjny – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Stworzony przez PKO Bank Polski serwis: http://www.sko.pkobp.pl jest pierwszym tak kompleksowym, łatwym w obsłudze, intuicyjnym, bezpiecznym i przyjaznym graficznie produktem dla najmłodszych. Dzięki niemu dzieci mogą, m.in. zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać specjalne odznaki i oczywiście na bieżąco sprawdzać stan środków na rachunku oraz historię oszczędzania. SKO Konto dla Ucznia dedykowane dzieciom w wieku 6-13 lat jest bezpłatne, a zgromadzone na nim pieniądze są atrakcyjnie oprocentowane.

W ramach SKO PKO Bank Polski prowadzi szeroko zakrojoną edukację – zarówno wśród dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli, którym dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne dostarczając pomoce dydaktyczne, m.in. scenariusze lekcji. Te ostatnie zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 11 kuratorów oświaty z całej Polski. Zrewitalizowane Szkolne Kasy Oszczędności są doceniane zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów, co potwierdzają liczne nagrody przyznane Bankowi właśnie za SKO.

Toruń jest już czwartym miastem, w których w tym roku gości wystawa. Potrwa do 7 czerwca br. w siedzibie Oddziału 2 PKO Banku Polskiego, przy ul. Grudziądzkiej 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00), a jej wirtualną wersję można oglądać na specjalnej stronie: www.pkobp.pl/80-lat-sko.

SKO w liczbach

  • 80 – tyle lat mają Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego,
  • 4,6 tys., czyli co 3 szkoła podstawowa w Polsce, uczestniczy w programie SKO,
  • 157 tys. dzieci ma konto w nowym internetowym SKO,
  • ponad 550 szkół prowadzi blogi na www.szkolneblogi.pl,
  • 75 tys. fanów liczy Szkoła Oszczędzania na portalu NK,
  • 371 zł to średnia kwota zgromadzona na internetowym koncie ucznia.

źródło: PKO Bank Polski