Kolejne emisje certyfikatów strukturyzowanych w ofercie Banku BGŻ BNP Paribas

Do 24 kwietnia 2018 r. w Banku BGŻ BNP Paribas trwają zapisy na kolejne emisje certyfikatów strukturyzowanych. 3-letnie certyfikaty „Kopalnia Zysku III” oparte są na notowaniach indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR, skupiającego akcje największych europejskich spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem surowców przemysłowych, natomiast aktywem bazowym dla 2-letnich certyfikatów „Kapitalna Tarcza” jest indeks Solactive European Deep Value Select 50, w którego skład wychodzi 50 wyselekcjonowanych spółek notowanych na giełdach europejskich. 

– Konstruując kwietniowe emisje certyfikatów strukturyzowanych dla klientów Banku BGŻ BNP Paribas, zdecydowaliśmy się na równoczesne przeprowadzenie w tym miesiącu dwóch subskrypcji – mówi Emilia Jakubiak, dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas. – Certyfikaty „Kopalnia Zysku III oparliśmy o indeks skupiający akcje spółek z branży surowcowej i kierujemy tę ofertę do klientów zainteresowanych wysokim zyskiem przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego. Główną ideą dla drugiej emisji było zaproponowanie inwestycji z wysokim potencjałem zysku, ale i wysokim poziomem ochrony kapitału. Obie oferty kierowane są do wszystkich klientów indywidualnych Banku. W przypadku obu ofert, obecni posiadacze rachunków maklerskich w naszym Biurze Maklerskim, mogą składać zapisy przez internet (https://www.webmakler.pl/– podkreśla Emilia Jakubiak. 

Emisja certyfikatów „Kopalnia Zysku III”, to już trzecia edycja prowadzona w Banku BGŻ BNP Paribas w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, oparta na indeksie Stoxx Europe 600 Basic Resources. Pierwsza emisja zakończyła się automatycznym wcześniejszym wykupem już w pierwszej obserwacji i posiadacze certyfikatów otrzymali zwrot kapitału oraz wysoki kupon. Druga edycja oparta na tym indeksie jeszcze trwa i ma szansę zakończyć się już w lipcu br., także automatycznym wcześniejszym wykupem i wypłatą zysku. Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów „Kopalnia Zysku III”:

  • możliwy wysoki zysk w wysokości 4,75 proc. już po 6 miesiącach (9,5 proc. w skali roku) – jeżeli wartość Indeksu, będzie równa lub wyższa od poziomu początkowego. W przeciwnym razie produkt będzie kontynuowany, a w następnych okresach półrocznych nastąpią kolejne obserwacje, przy czym w takim przypadku, przy każdej kolejnej obserwacji, zysk rośnie za każdym razem o kolejne 4,75 proc. (np. do 9,5 proc. po roku, czy 19 proc. po 2 latach, itd.);
  • maksymalnie 3-letni okres inwestycji z możliwością:
    • wcześniejszego automatycznego wykupu dokonanego przez Emitenta;
    • zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW);
  • warunkowa 100 proc. ochrona kapitału na zakończenie produktu, czyli po upływie 3 lat, jeżeli spadek Indeksu nie przekroczy 15 proc. względem poziomu z 26 kwietnia 2018 r.

Najważniejszymi cechami subskrypcji certyfikatów „Kapitalna Tarcza” są:

  • wysoki poziomem ochrony kapitału – 98 proc. ochrona kapitału w dacie zapadalności (maksymalna strata w dacie zapadalności może wynieść 2 proc.);
  • 2-letni okres inwestycji z możliwością jej zakończenia z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW);
  • 120 proc. udział klientów we wzroście Indeksu.

Ofertę przygotowało Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas, a zapisy subskrypcyjne przyjmowane są w wyznaczonych oddziałach Banku, w ramach Bankowości Prywatnej, a także w Centrum Inwestycyjnym BGŻOptima oraz online dla osób posiadających dostęp do rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas. Minimalny poziom inwestycji to 10 tys. zł.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

ŹRÓDŁOBank BGŻ BNP Paribas