Kolejny solidny kwartał Banku Pekao, wzrosty we wszystkich kluczowych segmentach

Wyraźne odreagowanie w bankowości detalicznej i mocny wynik bankowości dla firm przy braku nietypowych zdarzeń zaowocował kolejnym bardzo dobrym pod względem wyników kwartałem dla Banku Pekao. Siła bilansu i niezwykła odporność Banku Pekao została potwierdzona ostatnim testem warunków skrajnych EBA, w którym Pekao okazało się  najbezpieczniejszym bankiem w Europie.

 Za nami bardzo dobry drugi kwartał i całe półrocze. To w mojej ocenie dowodzi, że skutecznie i szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i proponujemy naprawdę atrakcyjną ofertę, a przy tym efektywnie zarządzamy naszymi aktywami i kosztami. Dzięki takiemu wynikowi możemy jeszcze skuteczniej finansować potrzeby polskiej gospodarki, polskich rodzin i przedsiębiorców, np. wychodząc z ofertą kredytów dla rolników oraz biorąc udział w rządowych programach wspierających mieszkalnictwo – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. – Nie sposób nie wspomnieć o naszej kapitałowej sile i fakcie, że w ostatnim teście EBA zajęliśmy pozycję numer 1 w Europie.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w II kw. 2023 r. wyniósł 1,693 mld zł i był ponad trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku oraz o 17 procent wyższy niż w pierwszym kwartale bieżącego roku. Całe pierwsze półrocze Bank Pekao zamknął zyskiem netto w wysokości 3,140 mld zł w porównaniu do 1,375 mld zł rok wcześniej. Wzrost skali działania, korzystne wyniki wszystkich segmentów działalności, wyższy wynik odsetkowy, mniejsze w ujęciu rok do roku rezerwy i składki, były głównymi czynnikami stojącymi za znaczącym wzrostem zysku.

W tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) Bank Pekao S.A. okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętych badaniem podmiotów. Jako jeden z tylko dwóch banków z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym.

Zgodnie z wynikami testów, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2025 r. na poziomie 18,6 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 12,3 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 6,4 mld zł.

Silne odbicie w bankowości detalicznej, sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych zdecydowanie wyższa

II kwartał 2023 przyniósł silne odreagowanie w bankowości detalicznej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwa razy wyższa niż kwartał wcześniej, sięgając 1,3 mld zł. Korzystne trendy sprzedażowe oraz udział w rządowych programach mieszkaniowych dają szansę na wzrost wolumenu w kolejnych kwartałach.

Wyróżniała się również nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, która urosła w ujęciu kwartał do kwartału o ponad jedną piątą. A tempo wzrostu sprzedaży, licząc od początku roku było dwukrotnie wyższe niż średnio w sektorze bankowym. Skuteczne ucyfrowienie klientów sprawiło, że aż 82 proc. tego rodzaju pożyczek sprzedano zdalnie.

Okres pierwszego półrocza przyniósł rekord pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Przybyło 305 tys. kont osobistych, o 14 procent więcej niż w pierwszej połowie zeszłego roku, z czego aż ponad 100 tys. to konta dla młodych poniżej 26. roku życia. Warto wspomnieć, że Bank Pekao został podwójnym zwycięzcą prestiżowego rankingu Złoty Bankier za najlepsze konto osobiste oraz najlepsze konto dla dziecka.

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Banku Pekao na koniec półrocza po raz pierwszy sięgnęła blisko 3 mln osób wobec 2,6 mln rok wcześniej, nieuchronnie zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Koszty pod ścisłą kontrolą

Tradycyjnie już Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za II kwartał znalazł się na poziomie 31 proc. Koszty operacyjne urosły w II kwartale w tempie zbliżonym do inflacji, pomimo wzrostów cen oraz płac.

Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w II kw. 2023 pod kontrolą na poziomie 51 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.