Kontynuacja doskonałych wyników operacyjnych mBanku

W minionym kwartale mBank ponownie poprawił wyniki operacyjne i osiągnął rekordowe przychody ogółem. Ich najistotniejszym komponentem był najwyższy w historii wynik odsetkowy, który osiągnął 2,2 mld zł, rosnąc o 29 proc. w skali roku. Jednocześnie dokonał dalszych odpisów z tytułu ryzyka prawnego, dzięki czemu jest bardzo dobrze zabezpieczony w kontekście kredytów we frankach szwajcarskich.

Wyniki operacyjne mBanku w II kwartale 2023 roku były bardzo dobre, a zysk brutto z podstawowej bieżącej działalności przekroczył 1,6 mld zł. Jednocześnie na ostatecznym wyniku zaciążyły koszty ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów we franku szwajcarskim, które wyniosły ponad 1,5 mld zł. Odzwierciedlały one przede wszystkim wpływ czerwcowego orzeczenia TSUE i koszty programu ugód. Po zwiększeniu odpisów, łączne rezerwy na koniec czerwca 2023 roku pokrywały 75 proc. wartości aktywnych umów CHF, co oznacza bardzo dobre zabezpieczenie banku.

W konsekwencji, Grupa mBanku odnotowała w II kwartale 2023 roku 15,5 mln zł straty, podczas gdy w poprzednim kwartale miała 143 mln zł zysku netto. Łącznie pozwoliło to na utrzymanie dodatniego wyniku za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Bank ponownie pobił rekord przychodów, które w II kwartale 2023 roku przekroczyły 2,7 mld zł. Ich najistotniejszym komponentem był najwyższy w historii wynik odsetkowy, który osiągnął 2,2 mld zł, rosnąc o 29 proc. w skali roku. Z kolei, wynik prowizyjny wyniósł 488 mln zł i spadł o blisko 3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Koszty operacyjne, po wyłączeniu składek obowiązkowych, zwiększyły się o 5 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 roku i 12 proc. w skali roku, za sprawą zarówno wydatków osobowych, jak i rzeczowych. Znormalizowany wskaźnik koszty/dochody, którym bank mierzy efektywność, ukształtował się w minionym kwartale na poziomie 27,8 proc. Koszty ryzyka wyniosły 64 punkty bazowe. Jakość portfela kredytowego pozostała dobra, ze wskaźnikiem NPL na koniec czerwca 2023 roku na poziomie 4,1 proc.

W II kwartale 2023 roku mBank zanotował ujemne dynamiki wolumenów. Po wyłączeniu efektu kursu walutowego, kredyty spadły bilansowo o 1,2 proc. wobec stanu z marca 2023 roku, z powodu korekt wynikających z ujęcia wysokich rezerw prawnych, wciąż relatywnie niskiej sprzedaży hipotek i selektywnego podejścia w zakresie ekspozycji korporacyjnych. Zdyscyplinowane zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem przełożyło się na wyraźną poprawę współczynników kapitałowych i zwiększenie bufora ponad wymogi regulacyjne. Baza depozytowa obniżyła się kwartalnie o 2,4 proc. w sytuacji bardzo wysokiej płynności.

mBank kontynuował oferowanie ugód klientom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Łącznie podpisał już ponad 8100 porozumień z kredytobiorcami.

Na koniec II kwartału 2023 roku mBank obsługiwał ponad 5,6 mln klientów detalicznych, w tym ponad 1 mln w Czechach i na Słowacji. Aktywnie z aplikacji mobilnej korzystało niemal 3,5 mln użytkowników. Równocześnie bank miał ponad 33,5 tys. klientów korporacyjnych.

ŹRÓDŁOmBank