Kredyt z rządową dotacją z programu „Czyste Powietrze” już dostępny w BOŚ

Bank Ochrony Środowiska uruchomił możliwość składania wniosków o rządową dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” i powiązany z nią Kredyt Czyste Powietrze.

Preferencyjna oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych m.in. wymianą pieca, zakupem pompy ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji paneli fotowoltaicznych czy ociepleniem budynku. Włączenie banków do programu „Czyste Powietrze” ma na celu zwiększenie dostępności środków pozwalających na skuteczną poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych związków i substancji, które emitują niskosprawne (wysokoemisyjne) źródła ciepła znajdujące się w wielu domach jednorodzinnych. BOŚ jest jednym z dwóch banków, które jako pierwsze udostępniły tę ofertę swoim klientom.

Maksymalna wartość dotacji z programu „Czyste Powietrze” wynosi 37 000 zł (podwyższony poziom dofinansowania). Uzyskanie rządowego wsparcia, o które można się starać w ramach tzw. ścieżki bankowej, jest możliwe przy jednoczesnym zaciągnięciu preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu, o jaką można wnioskować, to z kolei 100 000 PLN. Można go spłacać nie dłużej niż 12 lat. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 6,11%. Bank nie wymaga wkładu własnego, a dodatkowo kredyt objęty jest gwarancją BGK.

Takie połącznie obu produktów finansowych – dotacji i kredytu – sprawia, że w praktyce koszt kredytu może być w dużej części spłacony dzięki rządowemu dofinansowaniu.

– Program „Czyste Powietrze” to ważna inicjatywa, mająca na celu przyspieszenie termomodernizacji domów jednorodzinnych, w szczególności wymianę nieefektywnych, szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła. Jestem przekonany, że zaangażowanie sektora bankowego przyczyni się do znacznego podniesienia efektywności tego programu, dzięki powszechnej dostępności oddziałów oraz fachowej pomocy doradców. Udział w tym przedsięwzięciu jest dla BOŚ czymś naturalnym, zgodnym z naszą misją skutecznego wspierania zielonej transformacji. Cieszę się, że BOŚ spełnił wszystkie warunki przystąpienia do programu i już teraz jest w pełni gotowy do realizacji programu. Dzięki temu nasi klienci mogą jako jedni z pierwszych w Polsce ubiegać się o rządową dotację i powiązany z nią preferencyjny kredyt – powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Sam proces ubiegania się o kredyt i dotację został uproszczony do niezbędnego minimum. Wnioski można złożyć w dowolnym oddziale BOŚ. Jego pracownicy pomogą w ich wypełnieniu, a wniosek o dotację wyślą w imieniu klienta do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

– Zaangażowanie BOŚ w program „Czyste Powietrze” to kolejny krok wzmacniający naszą pozycję w obszarze zielonych finansów. Jest to kierunek, w którym dalej zdecydowanie chcemy się rozwijać i poszerzać kompetencje, szczególnie w dobie wielkich przekształceń gospodarczych dążących do budowania neutralności klimatycznej Polski. Działając zgodnie z nową strategią banku, czynnie wspieramy te procesy, a także chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami oraz partnerami – dodała Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Łączna pula środków, w ramach której banki będą przekazywać do wfośigw wnioski o dotacje w formie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego w latach 2021-2022, wynosi do 1,5 mld zł.

Cieszę się, że Bank Ochrony Środowiska dołączył do programu „Czyste Powietrze”, który jest największym i najważniejszym projektem w Polsce, służącym skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powodujących występowanie zjawiska smogu. Jestem przekonany, że ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” otwiera drzwi do dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów kolejnym świadomym Polakom, którym zależy nie tylko na oszczędnościach w domowym budżecie i polepszeniu komfortu życia, ale także na poprawie jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy na co dzień – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W programie „Czyste Powietrze” dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program jest wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej informacji na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.bosbank.pl.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,11%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 29 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 35 033,84 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,24%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 01.07.2021 r. równej 0,25%), powiększonej o marżę 4,99 p. p., całkowity koszt kredytu wynosi 5 533,84 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 2,00%, tj. 590,00 zł, oraz odsetki w wysokości 4 943,84 zł), kredyt spłacany w 71 równych ratach w wysokości 478,39 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 478,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Szczegółowe informacje o „Kredycie Czyste Powietrze” dostępne są na stronie www.bosbank.pl/czyste-powietrze oraz w placówkach banku.

Informacja nie uwzględnia kosztów prowadzenia obowiązkowego ROR w wysokości 6 zł miesięcznie. Opłata za ROR nie jest pobierana, jeżeli na ROR wpływa co miesiąc co najmniej 1 tys. zł.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska