MasterCard rozszerza projekt Start Path na skalę globalną

Firma MasterCard ogłosiła rozszerzenie swojego programu partnerskiego Start Path, przeznaczonego dla start-upów, na regiony Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Jest to odpowiedź firmy na potrzeby młodych przedsiębiorstw z całego świata, poszukujących możliwości rozwoju biznesu na skalę międzynarodową.

Ogłoszony dzisiaj program Start Path Global jest rozszerzeniem trwającego od 18 miesięcy programu Start Path,dzięki któremu ponad 40 start-upów, pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze handlu, korzysta z różnych form wsparcia operacyjnego, partnerstwa lub inwestycji. Należą do nich między innymi takie firmy jak polski ZenCard, Nymi, BillHop, Gone.

Udział w programie Start Path Global nie wymaga zmiany lokalizacji firm, ani nakładów własnych, a firmy zachowują pełne prawa do opracowanej przez siebie własności intelektualnej. Uzyskują również dostęp do ponad 60 ekspertów MasterCard, co otwiera przed nimi możliwość nawiązania współpracy z firmą lub jej klientami.

„Start Path w przemyślany sposób łączy odpowiednich partnerów z odpowiednimi start-upami tak, aby razem mogli zaangażować się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań dla handlu – mówi Stephane Wyper, Global Lead of MasterCard Start Path. – Teraz, dzięki ekspansji programu w skali globalnej, będziemy mogli poszerzyć i zróżnicować grupę docelową odbiorców naszego projektu oraz pomóc im osiągnąć sukces.”

W miarę jak program Start Path obejmuje kolejne kraje, start-upy będą także czerpać korzyści z dostępu do partnerów programu – Start Path Partners, czyli grupy ponad 20 wiodących firm z sektora bankowości, handlu detalicznego i technologii, w tym Rakuten, Samsung Card, TSYS, Target, Bank of Montreal i Santander Innoventures. Projekt Start Path Partners został opracowany z myślą o umożliwieniu wybranym klientom MasterCard zapoznania się z unikatowymi technologiami oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy nimi a start-upami w celu przetestowania ich rozwiązań.

„Współpraca w ramach programu MasterCard Start Path pozwala nam zaznajomić się z innowacyjnymi firmami na wczesnym etapie ich rozwoju. Mogą one być cennym źródłem wskazówek, jak wyeliminować bolączki, z którymi boryka się światowy handel – powiedział Mariano Belinky, Partner Zarządzający w Santander InnoVentures. – Firmy mające za sobą uczestnictwo w programie Start Path powinny być dobrze przygotowane, sprawdzone i gotowe do wejścia na rynek. Takich właśnie ambitnych start-upów poszukujemy.”

Jak zgłosić się do programu Start Path Global?

Nabór do kolejnych edycji 6-miesięcznego wirtualnego programu MasterCard Start Path będzie odbywał się kwartalnie. Zgłoszenia do wzięcia udziału w najbliższej edycji można przesyłać do 18 września
2015 r.
Aby przesłać zgłoszenie, należy odwiedzić stronę internetową: www.startpath.com. W programie mogą wziąć udział wszystkie start-upy spoza USA, spełniające poniższe kryteria:

  • rozwiązanie aktualnie dostępne na rynku;
  • uznany i doświadczony zespół;
  • rozwiązanie z obszaru handlu i technologii finansowych;
  • udowodniona unikalna przewaga konkurencyjna,
  • niedawno pozyskane fundusze inwestycyjne w fazie zalążkowej lub serii A.

Maksymalnie 18 obiecujących start-upów zostanie zaproszonych do zaprezentowania w Londynie, w dniach 27-28 października 2015 r. przed zespołem MasterCard Start Path, proponowanego przez nie rozwiązania. Następnie wyłonionych zostanie 6-8 firm, które wezmą udział w najbliższej edycji programu, rozpoczynającej się na początku listopada. Uczestnicy najbliższej edycji programu zostaną też zaproszeni do wzięcia udziału w pierwszym Szczycie Partnerów Start Path Global, który odbędzie się w Berlinie w dniach 16-17 listopada, gdzie będą mieć możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami Start Path Partners oraz czołowymi przedstawicielami branży.

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu aplikowania do programu MasterCard Start Path, zachęcamy do odwiedzenia strony www.startpath.com lub śledzenia programu na Twitterze: @MAstartpath.

źródło: MasterCard