Mateusz Poznański z ING Banku Śląskiego wiceprzewodniczącym Visa Polska

Mateusz Poznański, dyrektor Pionu Bankowości Detalicznej w ING Banku Śląskim, został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Decyzyjnego Visa Polska. Nowe władze wybrano podczas konferencji Visa Futures w Amsterdamie.

„Praca w Komitecie Decyzyjnym Visa Polska jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie systemu płatności, zwłaszcza na rodzimym rynku. Przed nami wiele wyzwań takich jak przyśpieszenie zwiększania skali obrotu bezgotówkowego, szerokie wprowadzanie innowacji ułatwiających konsumentom realizację płatności czy rozwój sieci akceptacji” – powiedział Mateusz Poznański, Dyrektor Banku w Pionie Bankowości Detalicznej, w ING Banku Śląskim.

Mateusz Poznański jest doświadczonym menadżerem, związanym z branżą finansową od kilkunastu lat. Pracę w ING Banku Śląskim rozpoczął w 2004 roku, przechodząc z Grupy Agricole, na stanowisko Dyrektora Banku odpowiedzialnego za Dystrybucje Detaliczną w tym sieć oddziałów własnych, sieć partnerską, agencyjną i brokerów. Następnie w latach W latach 2010-2012 odpowiadał za Pion Bankowości Direct. Obecnie w Pionie Bankowości Detalicznej odpowiada za Linię Biznesową Rachunki, Karty, Oszczędności i Inwestycje w zakresie strategii produktowej, komunikacyjnej, dystrybucyjnej i cenowej.

źródło:ING Bank Śląski