Najwyższa jakość obsługi klienta w Warcie ponownie potwierdzona

Jeśli ważna jest dla Ciebie wysoka jakość posprzedażowej obsługi klienta, wybieraj Wartę – taki wniosek płynie z najnowszego sprawozdania Rzecznika Finansowego za 2021 rok. Zestawienia dotyczące ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych ponownie dały Warcie pierwsze miejsce w tej kategorii na polskim rynku. To już kolejny rok, w którym pozycja Warty jako lidera w obsłudze klienta znajduje potwierdzenie w danych Rzecznika Finansowego.

Coroczne sprawozdania Rzecznika Finansowego pokazują m.in. skalę sytuacji, w których u poszczególnych ubezpieczycieli występują sporne kwestie między klientem a firmą. Dane te przedstawiają liczbę spraw kierowanych do Biura Rzecznika na tle udziału danego ubezpieczyciela w rynku, które następnie wyrażane są w postaci procentowej. Im ten wynik jest niższy, tym lepiej świadczy to o firmie, pokazując, że jej klienci zgłaszają relatywnie najmniej zastrzeżeń, a ewentualne problemy rozwiązywane są na najwyższym poziomie.

W segmencie ubezpieczeń majątkowych Warta uplasowała się na pierwszym miejscu w Polsce, uzyskując bezkonkurencyjny wskaźnik na poziomie 61 proc. Dla porównania – kolejni ubezpieczyciele uzyskali w tym rankingu wyniki 77 proc. i 83 proc. O sukcesie Warty może świadczyć też fakt, że na 14 dużych towarzystw ubezpieczeniowych tylko cztery osiągnęły wskaźnik poniżej 100 proc.

Najwyższą pozycję Warta zajęła także w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2021 roku odnotowała wynik na poziomie 52 proc., wyraźnie dystansując resztę stawki. Kolejne dwie firmy w zestawieniu Rzecznika Finansowego odnotowały wskaźniki odpowiednio 69 proc. i 80 proc. W tym przypadku zaledwie pięciu na 14 największych ubezpieczycieli zdołało zmieścić się poniżej progu 100 proc.

W obu kategoriach pozycja Warty jako lidera staje się już tradycją. Firma była numerem jeden pod względem jakości obsługi klienta w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych także w sprawozdaniach Rzecznika za lata 2018, 2019 i 2020.

– Te wyniki cieszą podwójnie, bo nie tylko oznaczają, że jako firma ponownie zajmujemy pierwsze miejsce na rynku, ale mówią też wprost o zadowoleniu naszych klientów. Nawet jeśli wynikną sytuacje kontrowersyjne, mogą oni spodziewać się szybko i skutecznie załatwionej sprawy, co daje im spokój i poczucie bezpieczeństwa – a o to przecież chodzi w ubezpieczeniach. Pozycja lidera, jaką zajmuje Warta, to również zasługa naszych pracowników i agentów, którzy dbając o długofalowe relacje z klientem przyczyniają się do niwelowania wszelkich nieporozumień. Stale udoskonalamy procedury rozpatrywania wniosków, a także pracujemy nad kolejnymi wdrożeniami, które usprawnią i przyspieszą obsługę spraw naszych klientów – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu w Warcie, odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje.

ŹRÓDŁOWarta