NBP ostrzega przed oszustami wykorzystującymi wizerunek banku

W związku z informacjami o próbach wyłudzenia środków finansowych, przy bezprawnym wykorzystaniu nazwy, numeru telefonu, bądź innych elementów wizerunku Narodowego Banku Polskiego, rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi nagłą pomoc, których tożsamość nie jest potwierdzona.

W trakcie rozmów telefonicznych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, w tym unikać przekazywania informacji wrażliwych, danych umożliwiających logowanie do bankowości elektronicznej, a także instalowania aplikacji do zdalnej weryfikacji.

Informujemy, że NBP nie uczestniczy w procedurach weryfikacji przelewów na rachunki bankowe osób fizycznych, nie prowadzi bieżącej obsługi bankowej klientów indywidualnych, a także nie ma w tym zakresie kompetencji nadzorczych.

NBP proponuje następujące działania:

  1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa należy zgłosić je w najbliższej jednostce Policji lub prokuraturze, także za pomocą formularza internetowego: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
  2. W przypadku podejrzanych działań prowadzonych w formie elektronicznej dodatkowym podmiotem do przyjmowania zgłoszeń jest CSIRT NASK: https://incydent.cert.pl/
ŹRÓDŁONBP