Nest Bank podnosi oprocentowanie lokat

8,6% na Nest Lokacie Witaj na 6 miesięcy

Od 5 lipca nowi klienci Nest Banku mogą założyć Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 8,6% w skali roku na 6 miesięcy. Natomiast klienci otwierający Nest Konta Oszczędnościowego lub BIZnest Konta Oszczędnościowego mogą skorzystać z oprocentowania aż 8,25% w skali roku do 200 tys. zł.

Nest Lokata Witaj.  Teraz 8,6% na 6 miesięcy do 50 tys. zł. Nest Lokata Witaj to jeden z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych w Nest Banku, który jest skierowany do nowych klientów zakładający konto w Nest!.

Oprocentowania na Nest Lokacie Witaj, w wariancie 6-miesięcznym, wynosi obecnie 8,6% w skali roku do 50 tys. zł. Aby utrzymać oprocentowanie promocyjne przez 6 miesięcy, należy aktywnie korzystać z Nest Konta. Oznacza to regularne wpływy w wysokości przynajmniej 2 tys. zł oraz 3 dowolne płatności (BLIK, przelew, karta) w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty.

8,25% w skali roku do 200 tys. złotych na kontach oszczędnościowych

Od maja oprocentowanie specjalne na kontach oszczędnościowych Nest Banku wynosi 8,25% w skali roku. Mogą z niego skorzystać klienci, którzy otworzą Nest Konto Oszczędnościowe lub BIZnest Konto Oszczędnościowe oraz będą aktywnie korzystać ze swojego konta podstawowego w Nest Banku.

Oprocentowanie specjalne obowiązuje przez 90 dni od założenia konta oszczędnościowego. Od 5 lipca Nest! podniósł maksymalne kwoty objęte tym oprocentowaniem do 200 tys. zł dla nowo otwartych kont oszczędnościowych. Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania kont jest aktywne korzystanie z Nest Konta rozumiane jako regularne wpływy na konto (min. 2 tys. zł w przypadku klienta indywidualnego i  5 tys. zł w przypadku klienta biznesowego) oraz zrealizowanie co najmniej 3 płatności (BLIK, karta, przelew). Jeśli warunki aktywności nie zostaną spełnione, oprocentowanie spadnie do 3% w skali roku.

Nest Konto Oszczędnościowe i BIZnest Konto Oszczędnościowe mają nie tylko atrakcyjne oprocentowanie. Klienci mogą też swobodnie wpłacać i wypłacać pieniądze bez utraty odsetek. Co więcej, nie zapłacą za przelewy między kontem oszczędnościowym a bieżącym w Nest Banku.  Prowadzenie konta w Nest! to bezwarunkowe, bezterminowe 0 zł.

ŹRÓDŁONest Bank