Nowe obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) po raz ósmy sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Była to najdłuższa jak dotąd, bo trzynastoletnia seria. Sprzedaż została przeprowadzona w trybie pozaprzetargowym.

Środki zgromadzone w Funduszu służą do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. BGK jak dotąd wyemitował obligacje serii FPC0427 (siedmioletnie), FPC0725 (pięcioletnie) i FPC0630 (dziesięcioletnie). Tym razem bank sprzedaje obligacje trzynastoletnie.
– W odpowiedzi na zgłoszone do nas konkretne zainteresowanie papierami 13-letnimi, zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę emisję w trybie pozaprzetargowym. Nominalna wartość sprzedanych obligacji to 1,78 mld zł. Obligacje te planujemy oferować w przyszłości również w przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski – mówi Robert Zima, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK.
Potencjał Funduszu to 100 mld zł. Do tej pory BGK pozyskał dla niego środki w wysokości niemal 66 mld zł.
ŹRÓDŁOBank Gospodarstwa Krajowego