Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym z Bankiem Pekao S.A. się opłaca. Premia za ubiegły rok wynosi aż 15 proc.

Klienci, którzy w 2023 roku zdecydowali się oszczędzać z Pekao na pierwsze mieszkanie, zyskali na Koncie Mieszkaniowym nie tylko konkurencyjne oprocentowanie oferowane przez bank – do 5,5 proc. w skali roku na 6 miesięcy, ale także wysoką premię, która zgodnie z informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 15 proc. za ubiegły rok. Oznacza to, że każdemu posiadaczowi Konta Mieszkaniowego otwartego w 2023 roku od sumy wpłat dokonanych na konto do 31 grudnia ub.r. bank naliczy premię według wskaźnika wzrostu cen mieszkań wynoszącego 15 proc.

Premia mieszkaniowa jest wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego i naliczana za każdy rok oszczędzania. Wskaźnik przyjmowany do jej przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny m2 mieszkania w ubiegłym roku – wybierana jest wyższa wartość. Takie rozwiązanie zabezpiecza środki klienta wpłacane na ten rachunek oszczędnościowy przed utratą wartości w dłuższym terminie. Klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania przelewu środków z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Aby posiadacz tego rachunku mógł skorzystać z premii oraz zwolnienia z podatku dochodowego od odsetek, jego Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone minimum trzy lata[1].

Poza premią mieszkaniową środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane zgodnie z aktualną ofertą. Bank comiesięcznie dopisuje do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego, jak to wygląda w przypadku standardowych kont oszczędnościowych. Aktualnie w Banku Pekao trwa promocja, w ramach której każdy klient zakładający Konto Mieszkaniowe do 30 czerwca 2024 r. zyska oprocentowanie aż 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy.

– Jesteśmy pierwszym bankiem, który wprowadził Konto Mieszkaniowe do oferty, jak również udostępnił możliwość założenia tego rachunku całkowicie zdalnie. Cieszymy się, że klienci, którzy zaufali temu nowemu produktowi, otrzymają premię aż 15 proc. za 2023 rok. Liczę na to, że wyniki za zeszły rok w połączeniu z aktualnym oprocentowaniem 7 proc. przez 6 miesięcy zachęcą kolejnych klientów do oszczędzania na pierwsze mieszkanie z Pekao – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A..

Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może być ono prowadzone maksymalnie przez 10 lat. Klient, który założy ten produkt musi regularnie, co miesiąc, odkładać na nim kwoty mieszczące się w przedziale od 500 zł do 2 tys. zł. Co ważne, w ciągu roku kalendarzowego dopuszczalny jest brak jednej wpłaty na konto w dowolnie wybranym miesiącu.

Od grudnia 2023 roku klienci Banku Pekao S.A. jako pierwsi na rynku mogą zdalnie założyć Konto Mieszkaniowe zarówno w bankowości internetowej Pekao24, jak również w aplikacji mobilnej PeoPay. Aby to zrobić, wystarczy ściągnąć aplikację PeoPay i założyć w niej bezpłatne Konto Przekorzystne na Selfie. Następnie w aplikacji PeoPay należy znaleźć na ekranie głównym sekcję Dla Ciebie, wybrać zakładkę Oferta, zaznaczyć ikonkę Konta, a następnie wybrać Konto Mieszkaniowe i wypełnić wniosek.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.pekao.com.pl oraz w oddziałach Banku Pekao S.A. w całej Polsce.

[1] Premia mieszkaniowa przysługuje, gdy została naliczona co najmniej 3 razy z pominięciem naliczenia za pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia konta, jeżeli w tym roku konto było prowadzone przez okres krótszy niż 9 miesięcy.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.