Państwo dopłaci więcej do używanego „M”?

Od 1 września 2015 r. uczestnicy programu MdM mogą już kupować używane lokale. Dopiero teraz mieszkańcy wielu mniejszych miejscowości będą mieli faktyczny dostęp do pomocy mieszkaniowej. Takie osoby przy zakupie lokalu z rynku wtórnego muszą zaakceptować niższe limity cenowe. Warto jednak wiedzieć, że jeden przepis w ustawie o MdM, sprzyja osobom kupującym używane mieszkanie.

Rządowa pomoc sfinansuje większą część używanego lokalu …

Znowelizowana ustawa o MdM wprowadza odmienne limity cenowe dla nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego – tłumaczy Andrzej Prajsnar analityk portalu RynekPierwotny.pl. W przypadku nowych lokali, graniczna cena 1 mkw. nadal będzie wynosiła 110% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (wskaźnika przeliczeniowego). Limity dotyczące rynku wtórnego zostały ustalone jako 90% wskaźnika przeliczeniowego dla danego obszaru. Zatem w tej samej lokalizacji, graniczna cena używanych „M” będzie o 18,18% niższa od analogicznej wartości z rynku pierwotnego (patrz poniższa tabela).Podczas prac legislacyjnych, parlamentarzyści nie zmienili przepisów regulujących sposób ustalania dopłat. Rządowa pomoc nadal będzie obliczana z uwzględnieniem 100% wskaźnika przeliczeniowego. Identyczna zasada ma dotyczyć również używanych lokali. Brak ustawowego zróżnicowania w tej kwestii, wywołuje ciekawe skutki dla beneficjentów MdM-u. W przypadku nowych mieszkań, podstawa naliczania dopłat nadal będzie o 9% niższa od limitu (patrz poniższa tabela).

04.09 Dopłata do używanego lokalu RP tab.1

Mieszkanie z zerowym wkładem – od września to jest łatwiejsze

Różnicę pomiędzy efektami dotowania nowych i używanych mieszkań można przeanalizować na podstawie poniższych przykładów. Szczególnie istotna jest relacja między wartością dofinansowania i całkowitym kosztem zakupu lokalu.

Przykład 1

We wrześniu 2015 r. poznański singiel kupuje na kredyt nowe mieszkanie o powierzchni 42 mkw. Cena jednostkowa tego lokalu (5800 zł/mkw.) jest niższa od aktualnego limitu (5 924,60 zł). Nabywca mieszkania spełnił warunki programu MdM, a dofinansowanie wyniesie 22 621,20 zł (10% x 42 mkw. x 5386 zł/mkw.). Pomoc z BGK pokryje 9,29% całkowitych kosztów zakupu mieszkania (243 600 zł).  

Przykład 2

We wrześniu 2015 r. poznański singiel kupuje na kredyt używane mieszkanie o powierzchni 42 mkw. Cena jednostkowa tego lokalu (4800 zł/mkw.) jest niższa od aktualnego limitu (4847,40 zł). Nabywca mieszkania spełnił warunki programu MdM, a dofinansowanie wyniesie 22 621,20 zł (10% x 42 mkw. x 5386 zł/mkw.). Pomoc z BGK pokryje 11,22% całkowitych kosztów zakupu mieszkania (201 600 zł).  

Powyższe przykłady pokazują pewne korzyści dla osoby kupującej używany lokal z dopłatą. Przykładowy beneficjent programu MdM może liczyć na sfinansowanie dodatkowych 2% ceny mieszkania. Taka różnica powinna być istotna dla bezdzietnych osób, które nie posiadają większych oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku używanego lokum o powierzchni do 50 mkw. dofinansowanie jest większe od wkładu wymaganego przez bank (10% ceny zakupu). Bezdzietna osoba, która nabywa nowy lokal musi posiadać niewielki wkład, gdyż rządowa pomoc zwykle będzie nieco niższa od 10% ceny transakcyjnej.

Przyszli beneficjenci programu MdM powinni wiedzieć o tym, że dopłata sfinansuje nieco większą część używanego lokalu. Ta różnica raczej nie będzie przesądzać o wyborze pomiędzy ofertą rynku pierwotnego i wtórnego. Decydujące znaczenie może mieć wysokość limitów cenowych. W takich miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk restrykcyjne ograniczenia ceny 1 mkw. zmniejszają szansę na zakup używanego lokalu z dopłatą.

źródło: RynekPierwotny.pl