PKO Bank Polski jedną z instytucji, która udzieliła kredytu GAZ-SYSTEM na realizację m.in. Baltic Pipe

  • PKO Bank Polski jest w gronie kilku instytucji finansowych, które udzieliły spółce GAZ-SYSTEM kredytu, z którego środki zostały wykorzystane do finansowania m.in. budowy Baltic Pipe. Łączna kwota finansowania udzielona GAZ-SYSTEM przez PKO Bank Polski to 650 mln zł.
  • PKO Bank Polski udzielił również spółce GAZ-SYSTEM kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 150 mln EUR.

PKO Bank Polski jest w gronie kilku instytucji finansowych, które udzieliły spółce GAZ-SYSTEM kredytu, z którego środki zostały wykorzystane do finansowania m.in. budowy Baltic Pipe. Łączna kwota finansowania udzielona GAZ-SYSTEM przez PKO Bank Polski to 650 mln zł. PKO Bank Polski udzielił również spółce GAZ-SYSTEM kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 150 mln EUR.

– Dziękujemy za zaufanie spółce GAZ-SYSTEM i cieszymy się, że jako lider polskiego sektora bankowego możemy uczestniczyć w finansowaniu jednej z najważniejszych obecnie inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jaką jest gazociąg Baltic Pipe. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów i doradzamy przy doborze formy finansowania. Współpraca z GAZ-SYSTEM to strategiczna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Pozostałe banki biorące udział w konsorcjum to: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, Caixa Bank Oddział w Polsce, Bank Millennium, China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce, Credit Agricole Bank Polska, Alior Bank, mBank, Bank of China (Luxembourg) Oddział w Polsce.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski