PKO Bank Polski obsypany nagrodami w rankingu „50 Największych Banków w Polsce”.

PKO Bank Polski po raz kolejny został liderem rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK”. Zwyciężył również w kategoriach „Banki Finansujące Nieruchomości” i „Consumer Finance”. 

W XX edycji rankingu Bank jest najlepszy pod względem sumy aktywów, która w ubiegłym roku wyniosła blisko 250 mld zł (skonsolidowana). Dzięki silnej własnej aktywności biznesowej oraz przejęciu aktywów Nordea Bank Polska umocnił pozycję lidera pod względem wartości aktywów, depozytów oraz kredytów, znacząco powiększając dystans dzielący go od głównych konkurentów. Bank od lat nieprzerwanie wypracowuje solidne i stabilne zyski utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych. Zwiększenie aktywności w segmencie detalicznym, w którym portfel kredytowy, w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o ponad 21 mld zł, przyniosło Bankowi pierwsze miejsce w gronie banków oferujących kredyty konsumenckie i utrzymanie pierwszej pozycji w kategorii „Banki Finansujące Nieruchomości”. Bank od lat wyróżnia się najszerszą na rynku ofertą kredytów hipotecznych. Stanowią one ponad połowę struktury kredytów segmentu detalicznego.

Ranking „50 Największych Banków w Polsce” tworzony jest przez niezależnych analityków rynkowych, którzy na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok oceniają  pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całego sektora bankowego i wybierają zwycięzców w kilku kategoriach. O pozycji banków decydują  konkretne dane. W ankiecie rankingowej należy podać m.in.: liczbę zatrudnionych, wartość funduszy własnych, współczynnik wypłacalności, czy wysokość rezerw celowych na należności zagrożone. Klasyfikacja prezentuje instytucje w podziale na określone kategorie: banki uniwersalne, detaliczne, korporacyjne, hipoteczne i samochodowe. Firmy oceniane są pod względem największej siły kapitałowej, efektywności działania, kadry zarządzającej oraz skuteczności akcji kredytowej. Nagroda główna przyznawana jest na podstawie analizy sum bilansowych i wartości aktywów.

Podczas tegorocznej gali XX edycji rankingu nagrody laureatom wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich (ZBP) oraz Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „MF BANK”. Trzy nagrody dla PKO Banku Polskiego odebrał Piotr Alicki, wiceprezes Zarządu.

PKO Bank Polski od lat jest liderem zestawienia głównego Rankingu „50 największych banków w Polsce”. Dotychczas był wyróżniany również m.in.: za najbardziej skuteczną akcję kredytową i największą siłę kapitałową. Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu Banku w 2013 roku został uhonorowany nagrodą specjalną „Innowator rynku bankowego”.

źródło: PKO Bank Polski