PKO Bank Polski partnerem ekosystemu FinTech Poland

  • PKO Bank Polski został partnerem strategicznym ekosystemu FinTech Poland.
  • To kolejny krok na drodze wspierania przez bank rozwoju innowacji technologicznych.

PKO Bank Polski dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie podejmował ambitne inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

Celem ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. W inicjowaniu interakcji między uczestnikami rynku pomogą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy oraz praca w grupach roboczych. Ekosystem FinTech Poland uruchomiony został we wrześniu 2022 roku i obecnie liczy już ponad 30 członków.

 – PKO Bank Polski jest liderem krajowego sektora bankowego i dojrzałą organizacją. W naszej codziennej działalności poświęcamy wiele uwagi rozwojowi innowacji technologicznych, które usprawniają nasze procesy wewnętrzne i pomagają nam kreować większą wartość dodaną dla naszych klientów. Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do społeczności FinTech Poland – powiedział Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim

 – Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland a przede wszystkim potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów.  Jestem przekonany, że aktywne włączenie się PKO Banku Polskiego w realizowane przez Ekosystem FinTech Poland inicjatywy istotnie zwiększy szansę ich powodzenia a przez to wzmocni cały polski sektor innowacji finansowych

– mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Let’s Fintech with PKO Bank Polski!

PKO Bank Polski od wielu lat wspiera rozwój środowiska innowacji w Polsce. Był partnerem licznych programów akceleracyjnych dla startupów, a w ostatnim czasie objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla tego typu start-upów „Poland ClimAccelerator”. Bank rozwija własną platformę współpracy ze startupami „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. W jej ramach bankowi eksperci wspólnie z pomysłodawcami technologicznych rozwiązań działającymi w sektorze startupów rozwijają i komercjalizują nowe innowacyjne narzędzia. Dotychczas przeanalizowali oni prawie 1500 zgłoszonych pomysłów i przeprowadzili ponad 35 pilotaży, które dały 25 konkretnych biznesowych wdrożeń. Bank dysponuje także własnym funduszem Venture Capital oraz rozwija także know-how w zakresie technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych innowacyjnych rozwiązań, które za kilka lat mogą zrewolucjonizować rynek finansowy. Przykładem prac R&D Banku jest stworzenie wirtualnej PKO Rotundy dostępnej na platformie Decentraland i służącej jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach.

FinTech Poland  – niezależny think tank wspierający rozwój środowiska fintechowego

Fundacja FinTech Poland została założona w 2016 roku jako niezależny think tank specjalizujący się w cyfrowych finansach. Misją fundacji jest przyspieszenie rozwoju sektora fintech i budowa centrum finansowego nowej generacji w Polsce poprzez zapewnienie forum dialogu dla uczestników rynku, analizę nowych zjawisk i wyzwań dla sektora finansowego. FinTech Poland za cel stawia sobie także budowę dynamicznego ekosystemu fintech otwartego dla wszystkich interesariuszy, poczynając od startupów i globalnych instytucji finansowych po inwestorów, firmy świadczące usługi profesjonalne i instytucje publiczne. Fundacja skupia się również na analizie nowych zjawisk w obszarze cyfrowych finansów, identyfikację wyzwań i nowych możliwości dla całego sektora finansowego i państwa, a także na aktywną promocję sektora cyfrowych finansów, w tym polskich fintechów za granicą.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski