PKO Bank Polski wdrożył trwały nośnik 2.0.

  • Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi na rynku, będą mogli skorzystać z trwałego nośnika 2.0., który umożliwia dostarczanie dokumentów prywatnych.
  • Rozwiązanie opracowane przez PKO Bank Polski, KIR, Operatora Chmury Krajowej i partnerów technologicznych bazuje na połączeniu dwóch najlepszych narzędzi dostępnych na polskim rynku – technologii blockchain i macierzy WORM.
  • Trwały nośnik 2.0. pozwoli zwiększyć liczbę dokumentów dostarczanych klientom w formie cyfrowej, co ograniczy ślad węglowy generowany przez działalność spółki.
  • Wszystkie nowe komponenty drugiej generacji trwałego nośnika zostały ulokowane na serwerach dostarczanych przez Operatora Chmury Krajowej.

PKO Bank Polski wdrożył trwały nośnik 2.0. Nowe rozwiązanie umożliwia dostarczanie klientom banku dokumentów prywatnych w formie cyfrowej. W pierwszej kolejności zaplanowano udostępnienie  zestawień transakcji płatniczych dla kart kredytowych oraz dokumentacji związanej z pożyczkami gotówkowymi. Dzięki nowej funkcji trwałego nośnika, bank będzie mógł zwiększyć liczbę dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej, co ograniczy ślad węglowy generowany przez działalność spółki. Nowe rozwiązanie uzupełnia możliwości trwałego nośnika wdrożonego przez PKO Bank Polski już w 2018 r.


– Klienci PKO Banku Polskiego od dwóch lat otrzymują regulaminy produktowe na trwałym nośniku bazującym na technologii blockchain. Narzędzie pozwoliło dotychczas na udostępnienie dokumentów ponad 11 mln razy, co dało bankowi oszczędności rzędu 20 mln zł i znacznie zmniejszyło zużycie papieru. Na przestrzeni ostatnich lat możliwości technologiczne banku dynamicznie się zwiększyły, co pozwoliło nam wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową wdrożyć kolejne rozwiązanie – trwały nośnik dla dokumentów prywatnych. Wykorzystuje ono rozwiązania chmurowe i technologię blockchain, co pozwala na szybkie oraz bezpieczne dostarczanie dokumentów prywatnych generowanych dla poszczególnych klientów.

– mówi Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego


– Najnowsza wersja trwałego nośnika od KIR jest wszechstronnym narzędziem, oferującym kompleksową elektroniczną dystrybucję dokumentów każdego typu. Dzięki zastosowaniu jednocześnie macierzy WORM w chmurze obliczeniowej, technologii blockchain oraz usług zaufania, powstał system unikalny na skalę europejską. Nasze rozwiązanie umożliwia bezpieczne i wygodne przesyłanie informacji publicznych, takich jak np. cenniki i regulaminy usług, a także dokumentów prywatnych przypisanych konkretnym osobom. Pierwsza implementacja tego rozwiązania w największym banku detalicznym na rynku to zapowiedź dalszego dynamicznego rozwoju procesów cyfryzacji w polskiej gospodarce.

– mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR


Trwały nośnik nowej generacji

Trwały nośnik 2.0. powstał przy współpracy PKO Banku Polskiego, KIR, Operatora Chmury Krajowej, Hitachi i IBM. Dzięki rozbudowie infrastruktury technologicznej wykorzystywanej we wcześniejszej wersji trwałego nośnika, możliwe będzie dostarczanie na nim, obok dokumentów publicznych, także dokumentów prywatnych. W pierwszej kolejności zaplanowano udostepnienie zestawień transakcji płatniczych dla kart kredytowych oraz dokumentacji związanej z pożyczkami gotówkowymi.

Wypracowane rozwiązanie bazuje na połączeniu technologii blockchain oraz macierzy WORM, której zastosowanie pozwala usprawnić proces przetwarzania dokumentów prywatnych generowanych indywidualnie dla każdego klienta z osobna. Trwały nośnik 2.0., podobnie jak jego wcześniejsza wersja, spełnia wszelkie wymagania prawne. Najważniejsze komponenty trwałego nośnika 2.0. ulokowano na serwerach dostarczanych przez Operatora Chmury Krajowej, a zastosowane rozwiązania spełniają najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem danych.

Z perspektywy klienta, proces weryfikacji autentyczności i niezmienności dokumentów będzie przebiegał identycznie, jak w przypadku poprzedniej wersji trwałego nośnika. Klienci banku wraz z korespondencją elektroniczną otrzymają 64-znakowy unikalny identyfikator hash dokumentu oraz odnośnik do strony banku, na której bez logowania, w prosty sposób uzyskają informację czy dokument jest autentyczny oraz kiedy po raz ostatni zmienił swój status.

Oszczędności dla banku i dla środowiska

Trwały nośnik 2.0. jest kolejnym dużym wdrożeniem w PKO Banku Polskim opartym na technologii blockchain. Poprzednią wersję trwałego nośnika PKO Bank Polski wspólnie z KIR, IBM, Accenture oraz polsko-brytyjskim startupem Coinfirm opracował już w 2018 roku. Jego wdrożenie było pierwszym praktycznym wykorzystaniem technologii blockchain w polskim sektorze finansowym i największym tego typu wdrożeniem w Europie.

Pierwsza wysyłka dokumentów publicznych na trwałym nośniku trafiła wtedy do 5 mln klientów banku. W ciągu dwóch kolejnych lat dzięki temu narzędziu cyfrowe dokumenty dostarczono już ponad 11 mln razy. Zastosowanie trwałego nośnika pozwoliło spółce zaoszczędzić dotychczas ok. 20 mln złotych. Redukcja korespondencji przełożyła się również na zmniejszenie śladu węglowego związanego z działalnością banku.

Technologia przyszłości

Technologia blockchain zastosowana w trwałym, nośniku opiera się na zdecentralizowanej i rozproszonej architekturze informatycznej, co sprawia że rozwiązanie jest bardziej odporne na ataki. Rozwiązania oparte na tej technologii mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba potwierdzenia przez trzecią, niezależną stronę, zaistnienia konkretnego zdarzenia. W przypadku dokumentów bankowych, może to być np. potwierdzenie czasu powstania ostatniej wersji dokumentu oraz jego autora.

Technologia ta przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie i wzrost konkurencyjności całego polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. Ze względu na wysoki potencjał jej zastosowania, na początku 2018 roku PKO Bank Polski powołał specjalną jednostkę odpowiedzialną za poszukiwanie kolejnych zastosowań dla technologii blockchain. Ważną rolę w pracach nad rozwojem technologii blockchain w PKO Banku Polskim odgrywa również Operator Chmury Krajowej oraz zewnętrzni partnerzy technologiczni. W prace zaangażowane są zarówno środowiska naukowe takie jak Politechnika Warszawska, młode firmy technologiczne współpracujące z programem Let’s Fintech with PKO Bank Polski, jak również inne podmioty z sektora finansowego.

ŹRÓDŁOPKO Bank Polski