PKO Bank Polski współorganizatorem i współprowadzącym księgę popytu największej złotowej emisji obligacji korporacyjnych firmy prywatnej

  • PKO Bank Polski był współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które wyemitował Cyfrowy Polsat S.A.
  • To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego i pierwsza polska w pełni zgodna ze standardem ICMA emisja obligacji typu Sustainability-Linked Bonds, czyli związana z celami zrównoważonego rozwoju.
  • Udział PKO Banku Polskiego w emisji wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

PKO Bank Polski był współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które wyemitował Cyfrowy Polsat S.A. To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego. To również pierwsza polska emisja obligacji typu Sustainability-Linked Bonds, czyli związana z celami zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodna z międzynarodowym standardem ICMA (International Capital Market Association). Udział PKO Banku Polskiego w emisji wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

– Dziękujemy za zaufanie firmie Cyfrowy Polsat. To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego. Projekt wpisuje się w realizację strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25. W jej ramach chcemy stać się liderem finansowania transformacyjnego w polskim sektorze bankowym. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy wdrożyć unikalne rozwiązania kompleksowo wspierające wdrażanie technologii umożliwiających transformację energetyczną, aby polskie firmy mogły utrzymać konkurencyjność w obliczu wymagań biznesowych i regulacyjnych – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Środki pozyskane z emisji obligacji będą wspierać realizację Strategii 2023+ Grupy Polsat Plus, a w szczególności osiągnięcie celu instalacji 1000 MW mocy wytwórczej czystej energii. Produkowana przez Grupę Polsat Plus energia elektryczna przyczyni się do redukcji ekwiwalentu CO2 w polskiej gospodarce o 2 mln ton rocznie. Emitent zobowiązał się także wobec obligatariuszy do sukcesywnej migracji na zeroemisyjne źródła w odniesieniu do energii elektrycznej wykorzystywanej na cele własne. Grupa Polsat Plus przywiązuje od lat bardzo dużą wagę do tego, by jej rozwój prowadzony był w sposób zrównoważony, z korzyścią dla mieszkańców Polski, polskich firm i gospodarki.
Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie opartym o WIBOR 6M powiększonym o marżę, która w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,85% p.a. Obligacje przydzielono łącznie 97 inwestorom.
Pozostałe instytucje biorące udział w organizacji emisji obligacji to: Trigon Dom Maklerski, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski