PLUS BANK S.A. premiuje lokaty 3 i 6 miesięczne jeszcze wyższym oprocentowaniem

Klienci banków poszukujący bezpiecznych form oszczędzania jako priorytet stawiają: gwarantowany zysk, wysokość oprocentowania, wygodny sposób deponowania zadeklarowanych kwot, relatywnie niedługi czas trwania lokaty: 3 lub 6 miesięczny, który w bliskiej perspektywie pozwala podjąć środki wraz z odsetkami. PLUS BANK S.A. mając  przede wszystkim na uwadze spełnianie oczekiwań Klientów, wprowadza z dniem 7 listopada promocję oferowanych przez siebie lokat złotowych, w ramach której oprocentowanie depozytów 3 miesięcznych – wynosi teraz 2,4%, a 6 miesięcznych – aż 2,6% w skali roku.

Promocja dotyczy lokat: Internetowej, Standardowych (w tym zakładanych przez system plusbank24 oraz bankowość mobilną), Nowa Kasa = Większy Zysk, Dynamicznie Rosnącej, i to niezależnie od zadeklarowanych kwot umożliwiających ich założenie. Teraz 3 lub 6 miesięcy oszczędzania w PlusBanku to odpowiednio zysk – 2,4% lub 2,6% w skali roku. „Objęcie promocją tak szerokiego wachlarza produktów PlusBanku wynika z chęci premiowania wyższym oprocentowaniem depozytów dopasowanych do indywidulanych i zróżnicowanych potrzeb  jak najszerszej grupy Klientów” – mówi Magdalena Witkowska-Olech, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej PlusBanku.

Lokata Internetowa – dedykowana jest wszystkim, którzy mają dostęp do sieci i wolne środki. Nie trzeba posiadać konta w Banku, ani wychodzić z domu. Wystarczy wypełnić formularz na plusbank.pl, przelać minimum 1 tysiąc złotych na podane konto i nic więcej. Maksymalna kwota, liczba lokat – nieograniczona. Po upływie zadeklarowanego terminu, środki wracają na rachunek podany przez Klienta.

Lokaty Standardowe – rekomendowane dla preferujących założenie lokaty tradycyjnie w Oddziałach PlusBanku lub Oddziałach Partnerskich mieszczących się w wybranych Punktach Sprzedaży PlusBanku, Plusa i Cyfrowego Polsatu lub Call Center (pod nr 618 461 461 lub 801 44 55 66). Dla posiadaczy konta osobistego w Banku, dostępne też w nowoczesnych kanałach dystrybucji: systemie plusbank24 oraz aplikacji mobilnej. Do założenia lokaty Standardowej, podobnie jak w przypadku Internetowej – wystarczy 1 tysiąc złotych. Maksymalna kwota, liczba lokat – nieograniczona.

Lokata Nowa Kasa = Większy Zysk przeznaczona jest dla obecnych oraz nowych Klientów posiadających lub otwierających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i deponujących w Banku nowe środki. PlusBank umożliwia założenie dowolną liczbę lokat w przedziale kwotowym od 5 do 200 tysięcy złotych. Produkt dostępny zarówno w tradycyjnych jak też nowoczesnych kanałach dystrybucji.

Lokatę Dynamicznie Rosnącą – cechuje możliwość wypłaty odsetek w okresie deponowania oraz progresywne oprocentowanie. Minimalna kwota to 3 tysiące złotych, natomiast nie ma ograniczenia kwotą maksymalną. Złożenie dyspozycji odbywa się w ten sam sposób, co przy lokatach: Standardowych i Nowa Kasa = Większy Zysk.

PlusBank oferuje również lokatę Na Start, z której można skorzystać jednorazowo.
Pozwala zdeponować kwotę od 1 do 10 tysięcy złotych na okres 3 miesięcy składających się
z 1 miesięcznych okresów odsetkowych. Oprocentowanie lokaty wynosi aż 4% w skali roku. Produkt dostępny jest w Oddziałach PlusBanku, Oddziałach Partnerskich mieszczących się w wybranych Punktach Sprzedaży PlusBanku, Plusa i Cyfrowego Polsatu oraz za pośrednictwem Call Center
(pod nr 618 461 461 lub 801 44 55 66).

ŹRÓDŁOPlus Bank