Polski fintech: nadchodzi kluczowy moment dla sektora

  • Fundacja FinTech Poland opublikowała raport „How to do fintech in Poland” prezentujący branżę w kontekście całej gospodarki i sektora finansowego. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski.
  •  Zgodnie z raportem, liczba fintechów w Polsce w latach 2020-2022 zwiększyła się 32 proc., a rynek dojrzewa co potwierdzają wysokie, stale rosnące przychody fintechów oraz pierwsze sukcesy podmiotów wychodzących z ofertą na zagraniczne rynki.
  • PKO Bank Polski poprzez program „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” wspiera rozwój środowiska fintechowego i startupowego, a tworzone przez młode polskie firmy innowacje coraz częściej wspierają tworzenie oferty dla klientów banku.

Fundacja FinTech Poland opublikowała raport „How to do fintech in Poland”, który jest przewodnikiem dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych fintechem w Polsce. Zawiera informacje o wiodących programach akceleracyjnych i hubach innowacji, zarówno tych funkcjonujących w strukturach banków jak i niezależnych. Opracowanie dostarcza praktycznych informacji na temat ram prawnych czy zachęt podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Syntetycznie opisuje także kluczowe wyzwania regulacyjne w nadchodzących latach.

Partnerem strategicznym raportu jest PKO Bank Polski, a zaangażowanie banku w projekt stanowi uzupełnienie jego działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego środowiska fintechowego i startupowego.  PKO Bank Polski prowadzi m.in. program „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, który jest platformą do współpracy banku i środowiska innowacji. Bank za jej pośrednictwem zapewnia startupom mentoring, zasoby i fundusze, które pomagają im rozwijać i skalować biznes. Program wywarł już znaczący wpływ na ekosystem fintech w Polsce, wspierając ponad 50 startupów i pomagając ustanowić Polskę jako wiodący hub fintech w Europie Środkowo-Wschodniej. Program przyciągnął również uwagę międzynarodowych inwestorów, a kilku absolwentów Let’s Fintech uzyskało finansowanie od najlepszych firm VC.

– Innowacje tworzone przez fintechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego. Z tego powodu musimy zapewnić im odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Jako największy bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozumiemy znaczenie umiejętnego mariażu biznesu i nowych technologii. Nie tylko z perspektywy rosnącej satysfakcji odbiorców technologii, ale także szans, jakie ta relacja niesie dla przyszłości polskiej gospodarki i wszystkich podmiotów budujących jej sukces. Dlatego jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko fintech – powiedział Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Większa otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje m.in. na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego. Ich poparcie dla idei budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji zmienia sposób myślenia o znaczeniu nowoczesnego sektora finansowego dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa państwa. Implikuje to konieczność podjęcia proaktywnych działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki oraz budowanie marki polskiego centrum finansowego, co będzie również wspierać ekspansję zagraniczną polskich fintechów. Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach.
Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest także koordynacja uczestników rynku. Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Potencjał w budowie rozpoznawalności sektora fintech i wykorzystaniu bazy talentów

Raport wskazuje także na wysoki potencjał w budowie rozpoznawalności polskiego sektora fintech wśród inwestorów zagranicznych, który jest kluczowy dla zwiększenia dostępu do kapitału i obniżenia kosztu jego pozyskania. Choć w Polsce, mimo globalnego spowolnienia, rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital (775 mln EUR w 2022 r., o 2114 proc. więcej niż w 2018 roku) to sektor fintech ma tu jeszcze niewykorzystany potencjał – pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.
Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Rocznie studia w Polsce kończy 350 tys. osób. Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.
Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie Fundacji FinTech Poland – How to do fintech in Poland – Fintech Poland.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski